Immokantoren in België

Immokantoren België

Logic-immo.be is de grootste site in België die exclusief vastgoedmakelaars voorstelt. Logic-immo presenteert de panden van liefst 2140 verschillende vastgoedmakelaars, zowel op deze website als in gedrukte versie in de verschillende edities van ons magazine. Om een vastgoedmakelaar terug te vinden, stelt Logic-immo twee manieren van zoeken te uwer beschikking :
1. de zoekmotor (per plaats of per naam): zie boven
2. de index van de Belgische gemeentes: zie beneden

Voorstelling van het BIV - Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars - BIV Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, algemeen bekend als het BIV, is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar. Het BIV beslist over de aanvragen tot inschrijving door de controle of de kandidaat voldoet aan alle voorziene voorwaarden. Het BIV staat ook in voor de tuchtcontrole van dit beroep. Vastgoedmakelaar is immers een gereglementeerd beroep waarvoor men dient ingeschreven te zijn bij het BIV. Het BIV bepaalt de regels die elke vastgoedmakelaar verplicht moet naleven. In geval van tekortkoming stelt de vastgoedmakelaar zich bloot aan een tuchtstraf: dat kan een waarschuwing, blaam, schorsing of schrapping zijn, al naargelang het geval. Voor meer informatie, aarzel niet de BIV-website te raadplegen