Terrain à vendre à Aalter

1 200 000 €
Terrain à vendre à Aalter
Voir les photos
44 vues
206 jours jours de publication
0 fois favoris
Réf.: 3223587

Détails

Aucune description en Français n'existe pour ce bien.

Projectzone met een kadastrale oppervlakte van 8.906 m² waar voorheen een gemeentelijk magazijn was voorzien (op heden reeds gesloopt). Deze site ligt in een zone voor wonen in een parkomgeving en biedt een mooie opportuniteit voor de ontwikkeling van een residentieel project. Bieders worden gewezen op volgende aandachtspunten : De bestaande electriciteitscabine op het terrein dient heringepland te worden. De gemeente Aalter zal geen verder initiatief treffen naar de aanpalende eigenaars toe om de ontsluiting via de Ganzeplas te realiseren. Dit dient te gebeuren door de bieder/koper. Het Agentschap voor Wegen en Verkeer gaf volgend advies mbt de ontsluiting van 3 verschillende woonkavels via de Steenweg op Deinze: schrijven ontvangen vanuit het AWV. Stedenbouwkundige voorschriften: Het goed is gelegen in het RUP Woonpark. De volledige voorschriften kan u via ons ons kantoor verkrijgen: - RUP Woonpark - Grafisch plan - Detail Grafisch Plan - RUP Woonpark - Toelichtingsnota - RUP Woonpark - Stedenbouwkundige voorschriften - Advies Agentschap Wegen en Verkeer mbt ontsluiting wat o.a. het volgende bevat: gunstig advies om 3 verschillende woonkavels te laten ontsluiten naar de gewestweg, op voorwaarde dat: * De bestaande bomen op de gewestweg behouden blijven en er rekening wordt gehouden met de bestaande openbare infrastructuur (bushalte); * Er maximaal 2 toegangen worden voorzien, 1 geclusterde toegang met een maximale breedte van 7 meter, en 1 toegang met een maximale breedte van 4,5 meter; * Het achterliggende perceel dient te ontsluiten naar de gemeenteweg;. De minimale rooilijn breedte van de nieuwe ontsluitingsweg op de Ganzeplas bedraagt 10,00 m. Voor deze weg zijn de stedenbouwkundige voorschriften van de zone voor verharde dreven (ZONE 8: ZONE VOOR VERHARDE DREVEN) van toepassing. Benaderende oppervlaktes: De percelen palen aan de Steenweg op Deinze met een breedte van ca 68,97m. De zijdelingse perceelgrenzen lopen evenwijdig met de omliggende straten. De zuidelijke perceelgrens loopt evenwijdig met de bestaande bebouwing langsheen Ganzeplas en heeft een lengte van ca 127,61m. De noordelijke perceelgrens loopt evenwijdig bestaande bebouwing langsheen Bosheide en heeft een lengte van ca 130,48m. De oostelijke perceelgrens heeft een breedte van ca 68,77m. Verkoop via biedsysteem. Contacteer Omhil-Immo of www.omhil-immo.be voor meer info als sterk vertrouwde partner met dit systeem. Biedingen kunnen enkel via uw makelaar.

Informations complémentaires

  • jardin

Finances

Prix: 1 200 000 €
Revenu cadastral: Pas d'information
Charges mensuelles Pas d'information

Contactez l'agence immobilière

Bruges

OMHIL-IMMO

Ezelstraat 57
8000 Bruges
Visiter le site de l'agence