Aannemer registratie afgeschaft

Geschreven door Logic-Immo.be
8 februari 2021

Registratieplicht voor aannemers sinds 1 september verleden tijd

De registratieplicht voor aannemers ontstond in 1978 en was voor de bouwheer een garantie dat de aannemer over voldoende vakkennis en financiële stabiliteit beschikte om de (ver)bouwwerken aan te kunnen. Bovendien betekende de registratie dat de aannemer in regel was met zijn fiscale en sociale verplichtingen. 

vastgoed makelaar

Sinds 1 september 2012 werd deze registratieplicht echter afgeschaft en werden er nieuwe maatregelen in het werk gesteld om zwartwerk in de bouwsector tegen te gaan. Voor particulieren heeft de afschaffing van de registratieplicht geen directe gevolgen.  

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van zwartwerk

De afschaffing van de registratieprocedure voor aannemers werd gekoppeld aan de invoering van een aantal nieuwe maatregelen om de strijd tegen zwartwerk te versterken. Zo komt er onder meer een systeem voor de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van minimumlonen en zal ook een elektronische aanwezigheidsregistratie op de bouwwerven ingevoerd worden.

Wat zijn de gevolgen voor particulieren?

Voor particulieren verandert er weinig door de afschaffing van de registratieplicht voor ondernemers. De registratie als aannemer was bijvoorbeeld al langer niet meer verbonden aan het voordeel van het verlaagd BTW-tarief in de woningbouw. De kwalificaties van je aannemer kan je trouwens altijd checken in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Constateer je na de ondertekening van de overeenkomst dat je aannemer niet gekwalificeerd is voor de uit te voeren werken, kan je eisen dat het contract geannuleerd wordt en eventuele voorschotten terugbetaald worden.

Tips om een goede aannemer te kiezen

Ook zonder de aannemer registratie kan je gemakkelijk een gekwalificeerde aannemer vinden. Let vooral op de volgende aandachtspunten:

  • Vraag referenties. Neem de tijd om te kijken of de aannemer voldoet aan je verwachtingen en vraag naar voorbeelden van zijn werk. Spreek even met de bouwheren en vraag na of alles vlot verlopen is.
  • Raadpleeg je architect. Architecten hebben heel wat ervaring met aannemers en weten meestal welke aannemers geschikt zijn.
  • Kijk naar een kwaliteitslabel. Aannemers met kwaliteitslabel (vb. Qualibouw) voldoen aan bepaalde criteria die door een onafhankelijke instelling gecontroleerd worden. 
Dit artikel delen

Suggesties voor u