Archeologienota bouwaanvraag wordt vereenvoudigd

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
9 februari 2021

NAV reageert tevreden

Sinds 1 juli vorig jaar moet wie in de historische binnenstad wil verbouwen of grond verkavelen een archeologienota bij zijn bouwaanvraag of verkavelingsvergunning voegen. Na een reeks klachten heeft de Vlaamse Regering die nota sinds begin dit jaar eenvoudiger en goedkoper gemaakt. Beroepsorganisatie NAV reageert tevreden.

archeologienota bouwaanvraag

Vertraging en hoge kosten

Een archeologienota moet worden opgesteld door een erkend archeoloog. Hij of zij schat in of de grond archeologische waarde heeft en op welke manier er met de mogelijke vondsten moet worden omgegaan.

Door de invoering van de verplichte nota als onderdeel van een bouwaanvraag liepen heel wat bouwprojecten vertraging op. Bovendien liep de factuur voor zo‚Äôn archeologienota al snel op tot 2.500 √† 3.000 euro. Ten slotte rees in heel wat gevallen de vraag of zo‚Äôn archeologisch onderzoek en nota wel zin hadden.

Beperkter onderzoek

Na een reeks klachten, onder meer van het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV), heeft de Vlaamse Regering besloten om het vereiste archeologisch onderzoek sneller en eenvoudiger te laten verlopen. Er komt een soort ‚Äėarcheologienota light‚Äô met een minder uitvoerig bureauonderzoek. Ook de beoordeling van de nota‚Äôs achteraf moet vlotter verlopen. De bedoeling is om het tijdverlies en de kosten in te perken bij gevallen waarbij makkelijk kan worden vastgesteld dat de archeologische impact van de bouwwerken beperkt is.

Kaart met vrijgestelde gebieden

Om het proces vlotter te laten verlopen wordt er ten slotte ook een kaart opgesteld met gebieden waar er geen archeologisch erfgoed te verwachten is. Dankzij die kaart zullen meer percelen vrijgesteld worden van archeologisch onderzoek en de vertraging en kosten die ermee gepaard gaan.

NAV tevreden over aanpassing archeologieonderzoek

Het NAV juicht de aanpassingen van de Vlaamse Regering toe, maar wijst erop dat het effect ervan pas in de praktijk zal blijken. Ook benadrukt de organisatie dat de archeologische kosten waarmee bouwheren geconfronteerd worden vaak nog altijd niet in verhouding staan tot de volledige kosten van hun bouwproject.

Ten slotte vindt het NAV dat de beoordeling van de archeologienota achteraf eigenlijk overbodig is, aangezien de nota zelf al opgesteld is door een erkend archeoloog die voldoende deskundig is.

Dit artikel delen

Suggesties voor u