Barsten in de wet op de mede-eigendom?

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
9 februari 2021

Op 1 september 2010 verving een nieuwe wet op de mede-eigendom de oude regels uit 1994. Heel wat regelingen werden gemoderniseerd, maar vijf jaar na de inwerkingtreding zijn er toch enkele punten van kritiek. Op 1 september 2010 verving een nieuwe wet op de mede-eigendom de oude regels uit 1994. Heel wat regelingen werden gemoderniseerd, maar vijf jaar na de inwerkingtreding zijn er toch enkele punten van kritiek. 

Mede eigendom

Update van de basisakte aan nieuwe wet op de mede-eigendom

Het basisdocument van een appartementsgebouw is de ‘basisakte’ of de ‘statuten’. Dit is de ‘grondwet’ van een appartementsgebouw: ze deelt het gebouw op in gemene delen (dak, lift, grond en inkomhal) en privatieve kavels (appartementen en garages), verdeelt de kosten en organiseert de taken van verschillende organen (Algemene Vergadering, Syndicus, Raad van Mede-eigendom).

Syndicus heeft te weinig tijd voor aanpassing basisakte

Een belangrijke verplichting in de nieuwe wet is de coördinatie van de oude basisakte: ze moet aangepast worden aan de nieuwe wet. Als alleen de tekst moet worden aangepast, mag de syndicus dit zelf doen. Als er ook inhoudelijke wijzigingen zijn, komt de taak toe aan een notaris. Sinds 1 september 2014 moeten ook alle tekstveranderingen door de notaris gebeuren. Dat brengt hogere kosten met zich mee, maar garandeert een degelijke en waterdichte basisakte. In veel kleine gebouwen gebeurde deze aanpassing jammer genoeg nog niet.

Meer bevoegdheden voor de Algemene Vergadering?

Tijdens de zomervakantie pleitten ondernemers Marc Coucke en Bart Versluys voor een verandering van de wet, zodat de Algemene Vergadering met 80% van de stemmen kan beslissen om over te gaan tot grondige renovatie of sloop. De frustratie van de projectontwikkelaars is begrijpelijk, maar botst op het eigendomsrecht van private appartementen, waarover ook de Algemene Vergadering niets te zeggen heeft. Alleen de eigenaar van een appartement beslist of hij zijn appartement verkoopt. Grondige renovatie kan door een meerderheid wel worden opgelegd. Als een mede-eigenaar de kosten niet wil of kan betalen, kan de syndicus hem hiertoe via de rechtbank verplichten en zelfs overgaan tot gedwongen verkoop van het appartement.

Uitdagingen voor de mede-eigenaars

Grote renovatiewerken zijn inderdaad een belangrijk probleem voor heel wat mede-eigenaars. De recente dakisolatienorm verplicht degelijke dakisolatie tegen uiterlijk 2020. Liften uit bouwjaar 1958 tot 1984 moeten uiterlijk 31 december 2016 gemoderniseerd worden. Voor liften van vóór 1958 hebben mede-eigenaars respijt tot eind 2022, al beginnen ze maar beter nu al te sparen. Een belangrijk aandachtspunt dus in de organisatie van mede-eigendom, want dit leidt geregeld tot felle discussies.

Dit artikel delen

Suggesties voor u