Bezitters van Frans vastgoed moeten rekening houden met fiscale wijzigingen

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
16 maart 2021

Veranderingen rond fiscaliteit op Frans vastgoed

Nogal wat Belgen hebben ook wat vastgoed in Frankrijk. Daarom is het goed de veranderingen rond fiscaliteit op Frans vastgoed op te volgen. Recent zijn daarin twee belangrijke wijzigingen : Ă©Ă©n rond de belasting van de onroerende meerwaarden en Ă©Ă©n rond de vrijstelling van de sociale bijdrage op onroerende inkomsten.  
 

France

Een nieuw belastingregime van de onroerende meerwaarden

Sinds 1 september 2013 is een nieuw belastingregime van kracht op de onroerende meerwaarden. Deze nieuwe hervorming heeft tot gevolg dat de belasting op de meerwaarden wordt verlaagd.  

De hervorming heeft enkel betrekking op verblijfplaatsen die niet de hoofdverblijfplaats zijn van de belastingplichtigen en niet worden verhuurd. Met andere woorden: het gunstigere regime is niet van kracht voor bouwgronden.  
Sinds 1 september is de onroerende meerwaarde, met andere woorden, het verschil tussen de verkoopprijs en de gecorrigeerde aankoopprijs van het vastgoed, volledig vrijgesteld van de belasting op de meerwaarden nadat het vastgoed 22 jaar in handen is geweest van de eigenaar, en niet langer na een periode, zoals het geval was sinds de wet van 1 februari 2012, na een periode van 30 jaar.  


Daar staat tegenover dat de vrijstelling van de sociale bijdrage, die momenteel 15,50% bedraagt, blijft gelden na een periode van 30 jaar, maar ze zal voortaan geleidelijk aan van kracht zijn.  
Een uitzonderlijke aftrek van 25% is van toepassing op de verkopen die gebeuren na 1 september 2013, en dit tot 31 augustus 2014. Die zal worden toegepast op de belastbare basis nadat rekening is gehouden met de aftrek volgens de periode dat het vastgoed in bezit was.   

Via deze maatregel schaft de regering van president François Hollande de hervorming van de vorige meerderheid af en keert ze terug naar een redelijkere eigendomstermijn, aangezien vastgoed in Frankrijk gemiddeld tussen de 7 en de 9 jaar in bezit wordt gehouden.   
Tot slot zullen de verlagingen rond de periode waarin bouwgrond wordt aangehouden, worden afgeschaft, wellicht vanaf volgend jaar.


Naar een vrijstelling van de sociale bijdrage op onroerende inkomsten ?


De voormalige minister FrĂ©dĂ©ric Lefèvre, die recent is verkozen tot afgevaardigde van de Fransen uit Noord-Amerika, heeft een wetsvoorstel ingediend dat de bedoeling heeft om de onderwerping aan de sociale bijdrage van 15,50% af te schaffen die verschuldigd is op de onroerende inkomsten (vastgoedinkomsten en onroerende meerwaarden) uit Franse bron die worden ontvangen door fysieke personen die fiscaal buiten Frankrijk gedomicilieerd zijn.  

Dit artikel delen

Suggesties voor u