De elektrische keuring bij de verkoop van een woning

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
12 januari 2021

Hoe zit dat precies?

Als je een ouder huis of appartement verkoopt, ben je verplicht om een elektrische keuring te laten uitvoeren. Zo’n keuring is van belang omdat een verouderde of slecht functionerende elektrische installatie tal van risico’s met zich meebrengt, zoals kortsluiting, elektrocutie of brand. We zetten de regels graag even op een rijtje.

switchboard

Wanneer is een elektrische keuring verplicht?

Een perfect functionerende elektrische installatie is een must voor elke woning. Vandaar dat bij de verkoop van een woning een keuring van de installatie verplicht is. Je moet het keuringsverslag ten laatste bij het verlijden van de authentieke akte aan de koper overhandigen. In veel gevallen zal het verkoopcompromis al vermelden of er een keuringsattest beschikbaar is of niet.

Woningen recenter dan 1 oktober 1981

Voor woningen gebouwd na 1 oktober 1981 zijn een keuringsverslag en de bijbehorende elektrische schema’s in principe al voorhanden. Sinds die datum zijn nieuwe Belgische woningen namelijk conform de AREI-regelgeving. Dat is de algemene regelgeving die de minimumeisen beschrijft waaraan elektrische installaties moeten voldoen om veilig te zijn.

Vind je dit attest niet meer terug, zijn er wijzigingen gebeurd aan de installatie, of is het attest ouder dan 25 jaar, dan moet je de installatie opnieuw laten keuren. Zonder geldig attest kan de verkoop namelijk niet doorgaan.

Woningen ouder dan 1 oktober 1981

Voor woningen die dateren van voor 1 oktober 1981 en waarvan (delen van) de installatie nog niet gekeurd zijn, moet je verplicht een keuring laten uitvoeren. Veel oude installaties voldoen namelijk niet aan de huidige normen en kunnen (onzichtbare) gevaren inhouden voor de gebruikers. Als de koper onmiddellijk na de aankoop van de woning een renovatie conform het AREI-reglement plant, vervalt de verplichting om bij de verkoop een elektrische keuring uit te voeren.

Praktisch

De keuring van een elektrische installatie moet uitgevoerd worden door een van de keuringsorganismen die erkend zijn door de federale overheid. Enkel zij kunnen het verplichte conformiteitsattest afleveren.

Een vaste prijs voor de keuring van een elektrische installatie is er niet, die bepalen de keuringsorganismen zelf. Reken op 120 Ă  150 euro.

Wat als de elektrische installatie wordt afgekeurd?

Ook als je installatie niet wordt goedgekeurd, kan de verkoop doorgaan. Een elektriciteitsattest dient namelijk alleen om de koper in te lichten over de huidige staat van de elektrische installatie. In de praktijk zullen woningen met een elektriciteitsinstallatie die dateert van voor 1981 nooit conform de AREI-wetgeving zijn en zullen die dus altijd een negatief keuringsattest krijgen. Dit houdt de verkoop evenwel niet tegen.

Wel is de koper van een woning met een negatief attest verplicht om de installatie zo snel mogelijk te laten controleren en aanpassen volgens de AREI-wetgeving. Ten laatste achttien maanden na de verkoopakte moet hij een herkeuring laten uitvoeren. Bij een installatie die dateert van na 1981, is dat na Ă©Ă©n jaar. Doet hij dat niet, dan kan zijn afgekeurde dossier overgemaakt worden aan de federale overheid en riskeert hij een boete. Bovendien zullen verzekeringen niet tussenkomen in geval van een brand of ongeval dat te wijten is aan de afgekeurde installatie.

Dit artikel delen

Suggesties voor u