De impact van de vergrijzing op de vastgoedmarkt

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
19 januari 2021

Hoe de bevolkingsevolutie de woningmarkt beïnvloedt

Het aantal inwoners in België neemt elk jaar toe. Vooral in grote steden zoals Antwerpen en Brussel, maar ook in grensgemeenten zoals Martelange en Baarle-Hertog is de bevolkingstoename opvallend. Deze groei wordt vooral veroorzaakt door nationale migratie en de steeds ouder wordende bevolking. En die vergrijzing heeft uiteraard ook een impact op de vastgoedmarkt.

handen van een oude persoon

De vergrijzing van de Belgische bevolking

De Belgische bevolking zal de komende decennia gevoelig verouderen. Die vergrijzing wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Ten eerste werd de babyboom na de Tweede Wereldoorlog gevolg door een sterke daling van de geboortecijfers. Daardoor zijn er tegenwoordig een groeiend aantal ouderen ten opzichte van het aantal jongeren. Ten tweede neemt de levensverwachting alsmaar toe en zal dat in de toekomst niet anders zijn.

De gevolgen van deze vergrijzing situeren zich vooral op het vlak van de gezondheids- en huisvestingsvoorzieningen.

Gevolgen van de vergrijzing voor de vastgoedmarkt

Steeds meer bejaarden kiezen ervoor om zelfstandig thuis te blijven wonen. Oudere mensen zijn over het algemeen immers gelukkiger thuis dan in een bejaardentehuis. Jammer genoeg zijn er in de buurten en woningen waarin bejaarden vertoeven, vaak interne en externe hindernissen voor bejaarden. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat oudere mensen vaak alleen wonen in oudere huizen die het moeten stellen zonder het moderne basiscomfort, zoals centrale verwarming of een lift in een huis met meer dan drie verdiepingen.

In dat geval is het soms noodzakelijk om de woning aan te passen om de levensomstandigheden van de bejaarde te verbeteren. Dat gebeurt vandaag echter nog veel te weinig: onderzoek toont aan dat slechts 1% van de woningen in Europa aan de noden van bejaarden aangepast zijn, hoewel dat aandeel van land tot land varieert. In Nederland is bijvoorbeeld 5% van het woningbestand aangepast en is 50% van de nieuwe woningen zo ontworpen zodat latere aanpassingen voor afhankelijke mensen of mensen met mobiliteitsproblemen mogelijk zijn tegen een betaalbare prijs.

De grootte van de woning

Er is nog steeds discussie omtrent de ideale woninggrootte voor bejaarden. Enerzijds wonen bejaarden vaak in grote woningen die hun behoeften overstijgen. Daardoor krijgen ze te maken met een reeks problemen, zoals onderhoudskosten en huishoudelijke taken. Anderzijds bieden grote woningen wel de mogelijkheid om familieleden en dierbaren onderdak te geven. Bovendien hebben bejaarden die in hun eigen woning blijven, het voordeel dat ze het contact met hun fysieke, sociale en psychologische omgeving niet verliezen. 

Dit artikel delen

Suggesties voor u