De keuring van je riolering

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
14 januari 2021

Wat, wanneer en wie moet je riolering keuren?

Bij een nieuwbouw, een grote verbouwing of een afkoppeling en weer aankoppelen aan het rioolnet is de keuring van je privé-riolering verplicht. Deze keuring garandeert de correcte aansluiting van de privé-riolering op het openbaar rioleringsstelsel. Maar wat houdt die keuring precies in? Wanneer moet de keuring gebeuren en waar kan je ervoor terecht?

riolering keuren

Wat houdt de keuring van je riolering precies in?

De keuring van je privé-riolering is wettelijk verplicht bij het zetten van een nieuwbouw, bij een grote verbouwing en bij een afkoppeling. Deze wettelijke bepaling is terug te vinden in het ‘Waterverkoopreglement’. Tijdens de keuring wordt er onder meer nagegaan of er een correcte scheiding is tussen hemelwater en afvalwater en gaat men na of de privé-riolering op een correcte wijze is aangesloten op het openbaar rioleringsstelsel. Daarnaast wordt er ook gecontroleerd of het regenwater voldoende in de bodem kan wegtrekken en of alle overlopen correct aangesloten zijn.

Tijdens de keuring kan de keurder verschillende tests uitvoeren, afhankelijk van wat hij nodig acht voor een correcte keuring. Zo kan hij een visuele controle uitvoeren, maar hij kan ook een rookproef of geluidsproef uitvoeren. Als uit de tests blijkt dat alles in orde is, krijg je een conformiteitsattest. Is je riolering niet in orde? Dan krijg je een non-conformiteitsattest, moet je het euvel laten herstellen en je riolering opnieuw laten keuren.

Wanneer moet je je riolering laten controleren?

Om je riolering te laten controleren, moeten de rioleringsbuizen natuurlijk al gelegd zijn en de voorziene sleuven in de grond zitten. Uiteraard laat je de controle best uitvoeren nog voor je de vloer hebt laten leggen, zodat de keurder zijn werk gemakkelijk kan uitvoeren.

Wie mag je riolering keuren?

Enkel erkende keurders hebben de bevoegdheid een riool te keuren. Vraag dus even een lijst van erkende keurders op bij je rioolbeheerder. Wij raden aan bij de verschillende keurders op de lijst een offerte te vragen en de prijzen te vergelijken. Gemiddeld kost een standaardkeuring rond de 150 euro, maar die prijs kan natuurlijk stijgen als het om een complex rioleringsstelsel gaat.

Dit artikel delen

Suggesties voor u