De nieuwe schuldsaldoverzekering

Geschreven door Logic-Immo.be
20 januari 2021

Chronisch zieken zijn vanaf nu extra beschermd

Een schuldsaldoverzekering afsluiten is sinds begin dit jaar gemakkelijker voor chronisch zieken en voor ex-kankerpatiënten. Daar waar zij vroeger nog vaak torenhoge premies moesten betalen, zijn de kosten voor de verzekering nu beperkt tot een basispremie en een bijpremie die maximum 125% bedraagt van die basispremie.

Twee mensen discussiëren voordat ze een contract ondertekenen voor een miniatuurhuis om de nieuwe schuldsaldoverzekering

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering sluit je af om je nabestaanden te beschermen bij overlijden. Een hypothecaire lening is een lening op lange termijn, en als je overlijdt voordat de lening is afbetaald, vallen de maandelijkse aflossingen volledig ten laste van je partner of erfgenaam. Om dat te vermijden sluit je het best een schuldsaldoverzekering af. Die de terugbetaling van het volledige kapitaal of een deel ervan garandeert in geval van overlijden. De verzekering bestaat uit een basispremie en een bijpremie, waarbij de bijpremie wordt berekend op basis van de gezondheidstoestand van de verzekerde.

De wet-Partyka is sinds begin dit jaar van kracht

De wet-Partyka, die sinds begin dit jaar van kracht is, dateert al van 2010 maar liep om allerlei redenen vertraging op. Verzekeraars gaan ervan uit dat chronisch zieken en ex-kanker patiënten een verhoogd risico op overlijden hebben, waardoor zij voordien extra hoge bijpremies moesten betalen. Dankzij de nieuwe wet is dat verleden tijd. Er werd een zogenaamde compensatietaks opgericht die de last van de bijpremies dragelijk moet houden. De tussenkomst van deze taks loopt tot 800 procent van de basispremie en wordt betaald door banken en verzekeringsmaatschappijen. Daardoor betaalt de verzekeringsnemer een bijpremie die maximum 125 procent van de basispremie bedraagt.

Motiveringsplicht

Naast de beperking van de bijpremie hebben verzekeraars vanaf nu een motiveringsplicht. Als ze een schuldsaldoverzekering weigeren of een hoge bijpremie vragen, moeten ze dat motiveren. Er is ook een ‘Opvolgingsbureau voor tarifering’ opgericht waar verzekeringsnemers in beroep kunnen gaan tegen de weigering van een schuldsaldoverzekering of tegen een hoge bijpremie. 

Dit artikel delen

Suggesties voor u