De rol van de notaris

Geschreven door Logic-Immo.be
27 januari 2021

Vastgoed kopen of verkopen

Heb je het huis van je dromen gevonden en is je bod aanvaard door de verkoper? Vooraleer je in de woning kan intrekken, moet je een nog aantal formaliteiten in orde brengen. Maar wat zijn de belangrijkste? Waar kan je de juiste informatie verkrijgen ? Wat is de rol van de notaris precies? Hieronder vind je een antwoord op al je vragen!

huis verkopen

Een notaris kiezen

Wanneer je een woning koopt, kan je maar best de hulp van een notaris inroepen. Je kan dezelfde notaris kiezen als de tegenpartij maar dat is niet raadzaam: alleen jouw notaris zal echt je belangen ter harte nemen. De keuze van een notaris is volledig vrij. Bovendien gaan de kosten niet omhoog wanneer er verschillende notarissen bij de akte betrokken worden.

Rol van de notaris omvat verschillende stappen

Wanneer de verkoper van de woning je bod heeft aanvaard, is het ogenblik aangebroken om contact op te nemen met je notaris. Meestal contacteert de notaris van de verkoper die van de koper om de documenten voor te bereiden die nodig zijn om het verkoopscompromis te ondertekenen.    

Het verkoopscompromis

Het verkoopscompromis is een voorlopig verkoopcontract. Het heeft dezelfde juridische waarde als de definitieve akte. Het compromis bevat precieze informatie over de identiteit van de verkoper en de koper, een gedetailleerde beschrijving van de woning (bouwvoorschriften, oppervlakte,…) en ook nog de prijs en de betalingsmodaliteiten.

Als koper heb je de mogelijkheid om opschortende voorwaarden in het verkoopcontract te laten opnemen. Zo heb je bijvoorbeeld het recht om te stipuleren dat de verkoop alleen geldig is als je een hypothecaire lening verkrijgt of wanneer er geen enkele stedebouwkundige inbreuken worden vastgesteld. De opschortende voorwaarden moeten schriftelijk in het contract opgenomen worden.

Over het algemeen betaal je een bedrag dat 10% bedraagt van de verkoopprijs bij het ondertekenen van het compromis.

De notariële of authentieke akte

De maximale termijn tussen het ondertekenen van het verkoopscompromis en de notariële akte bedraagt 4 maanden. Het kan ook eerder gebeuren, maar hou er rekening mee dat de notaris tijd nodig heeft om de administratieve formaliteiten in orde te brengen. Daarna moet hij ook nog de akte opstellen. Op de dag van de ondertekening, zal de notaris de notariële akte aan de beide partijen voorlezen zodat de inhoud duidelijk is. Daarna wordt er overgegaan tot de ondertekening. Je moet dan het saldo van de aankoopprijs, de notariële kosten en de bijkomende kosten vereffenen. 

Dit artikel delen

Suggesties voor u