De voorlopige oplevering

Geschreven door Logic-Immo.be
19 januari 2021

Op welke gebreken letten bij de voorlopige oplevering?

Bij het bouwen van een huis maakt elke aannemer wel eens een fout. Als klant moet je dus erg voorzichtig en aandachtig zijn, en dat vanaf de voorlopige oplevering.

verbouwen

De oplevering van je woning

Bij de oplevering, die valt onder de Breyne wet, aanvaardt de opdrachtgever de constructie. Het is een cruciale stap in het bouwproces, het is het hoogtepunt van de werken en de oplevering bepaalt of de ondernemer zijn plichten goed is nagekomen. De oplevering van een woning gebeurt in twee fasen: de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering.

De wet Breyne specifieert verder niet hoe deze oplevering dan precies verloopt. Algemeen wordt er aangenomen dat de voorlopige oplevering de voltooiing van de werken impliceert,  maar daarom niet meteen de acceptatie van de werken. We raden je aan om in je contract, zwart op wit te laten zetten wat de voorlopige oplevering precies inhoudt. Sommige bouwbedrijven gaan er immers van uit dat de voorlopige oplevering ook de acceptatie van de werken inhoudt, en dus ook het begin van de garantieperiode. En dat wil je absoluut vermijden!

De voorlopige oplevering

Bij de voorlopige oplevering worden de gebreken, de onvolkomen en de fouten die de aannemer moet repareren aangegeven. Die gecontasteerde gebreken moeten schriftelijk gerapporteerd worden aan de  aannemer, zodat die de noodzakelijke reparaties binnen een bepaalde periode kan uitvoeren. Indien de opdrachtgever geen gebreken vindt, dan moet ook dat schriftelijk worden gerapporteerd voor de voorlopige oplevering eindigt.

Om problemen te vermijden, moeten alle betrokken partijen (de opdrachtgever, de aannemer en de architect) hun handtekening zetten onder het zogenaamde proces-verbaal van de voorlopige oplevering.

3 mogelijkheden bij de voorlopige oplevering

Als eigenaar heb je 3 mogelijkheden bij de voorlopige oplevering:

  • Acceptatie: je accepteert de werken. Dat wil zeggen dat je verklaart dat de aannemer de werken goed heeft uitgevoerd, volgens de regels van de kunst, in overeenstemming met de plannen en specificaties. Je verklaart ook dat er geen zichtbare fouten of gebreken zijn.
  • Acceptatie op voorwaarde dat de aannemer enkele kleine gebreken binnen een afgesproken termijn repareert.
  • Weigering: de aannemer moet grote gebreken of fouten repareren en daarna een nieuwe voorlopige oplevering voorstellen. Indien er onenigheid bestaat tussen de verschillende partijen, kan men beroep doen op een deskundige.

Gevolgen van de voorlopige oplevering

Als de opdrachtgever de werken aanvaardt bij de voorlopige oplevering, dan heeft dat een aantal gevolgen. De aanvaarding wil namelijk zeggen dat alle zichtbare gebreken in acht zijn genomen, en de opdrachtgever kan dus geen “nieuwe” gebreken toevoegen.

Na de voorlopige oplevering, begint een periode van minstens één jaar, waarin de aannemer de tijd heeft om de vastgestelde gebreken te repareren. Op het einde van die periode vindt de definitieve oplevering plaats. Die periode van een jaar laat de klant ook toe om de goede werking van de technische systemen en de stabiliteit van het gebouw te controleren. Indien de aannemer de vastgestelde gebreken niet tijdig repareert, dan heeft de eigenaar het recht om de definitieve oplevering te weigeren.

Dit artikel delen

Suggesties voor u