Elk jaar kleiner wonen

Geschreven door Logic-Immo.be
15 februari 2021

Hoe de gemiddelde bewoonbare oppervlakte niet langer daalt

Jarenlang daalde de gemiddelde bewoonbare oppervlakte van zowel appartementen als huizen in Vlaanderen. In 2007 had een appartement een gemiddelde grootte van 74 vierkante meter. Zeven jaar later was dat nog maar 67 vierkante meter. Eenzelfde tendens deed zich voor op de huizenmarkt. In diezelfde periode daalde de bewoonbare oppervlakte van een woning met wel 19 vierkante meter – van 140 vierkante meter in 2007 naar 121 vierkante meter in 2014. Kleiner wonen was al die tijd in opmars.

kleiner wonen

De bewoonbare oppervlakte van huizen neemt opnieuw toe

Sinds 2014 stijgt de gemiddelde bewoonbare oppervlakte weer. Huizen waren in 2016 gemiddeld 123 vierkante meter groot, 2 vierkante meter groter dan in 2014. Dat is best opmerkelijk want de categorie met de grootste huizen – de open bebouwingen – neemt sterk af. Het cijfer van bouwaanvragen voor viergevelwoningen lag vorig jaar namelijk een kwart lager dan twee jaar eerder. Halfopen woningen en rijwoningen winnen wel weer aan populariteit. Ook in deze categorie stijgt de bewoonbare oppervlakte opnieuw lichtjes.

Appartementen hebben een schommelende grootte

Voor het eerst in jaren steeg in Vlaanderen de gemiddelde bewoonbare oppervlakte van een appartement. In 2015 bedroeg die 69 vierkante meter, wat 2 vierkante meter groter is dan een jaar eerder. Het is opvallend dat dit cijfer in 2016 opnieuw daalde. De bewoonbare oppervlakte van een appartement bedroeg dat jaar nog maar 66 vierkante meter. De vraag is nu of de tendens tot kleiner wonen de komende jaren verder de daling inzet, dan wel weer gaat stijgen.

Wat zeggen experten?

Of de trend tot kleiner wonen een kantelpunt heeft bereikt? Experten geloven er niet in. ‘Jonge mensen kiezen bewust voor een kleinere woning in stedelijk gebied’, zegt Lieve Vanderstraeten, onderzoeker bij het Steunpunt Wonen, in De Standaard. ‘Een duidelijke en sterke opmars van kleiner wonen blijft waarneembaar. De nieuwe grotere eengezinswoningen buiten de steden werden het voorbije decennium immers vooral door veertigers en vijftigers gebouwd.’

Dit artikel delen

Suggesties voor u