Energieneutraal wonen: nog een lange weg te gaan

Geschreven door Logic-Immo.be
21 januari 2021

Weinig inspanningen op vlak van ecologische en duurzame woningen

Om de planeet te koesteren, kunnen we maar beter met z’n allen minder energie gaan verbruiken. Een goede manier om dat te doen, is je woning aanpassen. Daarom legt de EU strenge regels op inzake het energieverbruik van woningen. Helaas gaat deze evolutie in de richting van meer energieneutraal wonen tergend traag.

Miniatuurhuis bedekt met bladeren om een ​​nulenergiewoning te symboliseren

De EPBD-richtlijn van de EU

De Europese Commissie vaardigde reeds in 2002 de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) richtlijn uit. Hierdoor worden alle landen van de Europese Unie verplicht om ervoor te zorgen dat alle nieuwe en gerenoveerde gebouwen voldoen aan bepaalde normen op vlak van energieprestaties. Ook volgens deze richtlijn zullen alle nieuwe woningen vanaf 2021 Bijna-EnergieNeutraal (BEN) moeten zijn. Zo komt energieneutraal wonen alvast een stapje dichterbij.

Energieneutraal wonen in Vlaanderen

De Europese EPBD-richtlijn zet dan wel de krijtlijnen uit, het zijn de lidstaten zelf die deze een concrete invulling geven. De Vlaamse Regering bepaalt dus wanneer een woning ‘energieneutraal’ of ‘passief’ genoemd mag worden. Hiervoor worden normen zoals het K-peil (isolatiewaarde) en het E-peil (algemene energiezuinigheid) gebruikt. Wie energieneutraal wil wonen, verbruikt maar beter zo weinig mogelijk energie en scoort dus zeer laag op beide factoren.

Het probleem in België is echter dat er wel strenge regels zijn voor nieuwbouwwoningen, maar dat er gewoonweg erg weinig nieuwe huizen gebouwd worden. Het is dan ook beter om te focussen op het zo goed mogelijk energieneutraal maken van bestaande woningen. Een bestaande woning renoveren tot een volledig passiefhuis is immers niet echt mogelijk.

Energiezuinig wonen, hoe begin je eraan?

Het is echter niet alleen de overheid die inspanningen moet doen om energieneutraal wonen voor meer mensen mogelijk te maken. Ook huiseigenaars moeten hun steentje bijdragen. Tijdens elke renovatie kan er immers aandacht besteed worden aan de energiezuinigheid van de woning, iets wat nu nog te weinig gebeurt. Het dak en de muren isoleren, een energiezuinige verwarmingsketel plaatsen, kiezen voor hernieuwbare energie,… Deze ingrepen zorgen niet alleen voor een duurzame woning, je verdient deze investeringen ook zeker terug!

Een energieneutrale woning na renovatie, is het mogelijk?

Ben je van plan om een woning te bouwen of te verbouwen? Sta dan eens even stil bij de duurzaamheid van je project, en weet dat een heleboel ecologische verbeteringen zichzelf op termijn terugbetalen omdat je energiekosten zullen dalen. Een energieneutrale woning is alleen mogelijk bij nieuwbouw, maar Bijna EnergieNeutraal wonen kan ook na een grondige renovatie. Geen (ver)bouwplannen maar toch energiezuiniger wonen? Ook met kleine ingrepen zoals spaarlampen en een spaardouchekop kan je energie besparen! 

Dit artikel delen

Suggesties voor u