EPB-certificaat verplicht bij verhuur/verkoop in Brussel

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
19 januari 2021

Strenge sancties voor elke overtreding

Leefmilieu Brussel herinnert eraan dat een EPB-certificaat beschikbaar moet zijn van zodra een residentieel pand op de markt wordt gebracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hiermee krijgen kandidaat-kopers of -huurders de kans om de verschillende panden op de markt te vergelijken op het vlak van energieprestaties.

certificaat

Leefmilieu Brussel herinnert eraan dat een EPB-certificaat beschikbaar moet zijn van zodra een residentieel pand op de markt wordt gebracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hiermee krijgen kandidaat-kopers of -huurders de kans om de verschillende panden op de markt te vergelijken op het vlak van energieprestaties.

Om die vergelijking mogelijk te maken, moeten de agentschappen, als tussenpersoon, in alle bekendmakingen melding maken van het EPB-certificaat overeenkomstig artikel 6 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17/2/2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden.

Elke gepubliceerde advertentie moet melding maken van de energetische klasse, aangeduid op een schaal van A tot G, en van de CO2–uitstoot, uitgedrukt in kg CO2/(m².jaar) zoals uitgelegd in deze infofiche. We merken op dat de vermelding « EPB in voorbereiding » of « in afwachting van EPB » niet aanvaard wordt en beschouwd wordt als het volledig ontbreken van een mededeling.

Er is voorzien in strenge sancties voor elke advertentie die gepubliceerd wordt zonder te verwijzen naar het EPB-certificaat. Gelieve dus het verplicht uithangen van het EPB-certificaat scrupuleus na te leven, zoals vermeld in de bovenstaande infofiche. De informatie over het EPB-certificaat niet vermelden belet het goed informeren van kandidaat-kopers of –huurders. De eigenaar of zijn tussenpersoon begaat een overtreding als er een advertentie/bekendmaking wordt gepubliceerd zonder de voornoemde informatie of met verzonnen informatie.

Meer info over de verplichtingen in het raam van het EPB-certificaat kan u vinden op de website van Leefmilieu Brussel.

Dit artikel delen

Suggesties voor u