Heeft een windturbine een negatieve invloed op de vastgoedwaarde?

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
16 februari 2021

Wonen naast een windturbine

In stedenbouwkundige kringen is ‘NIMBY’ geen onbekende. NIMBY staat voor ‘Not In My Back Yard’ of ‘niet in mijn achtertuin’ en is een vaak gehoorde kritiek op zowat elk groot bouwproject. Ook windturbines, waarmee groene stroom wordt opgewekt, worden vaak bekritiseerd door buurtbewoners die de grote masten liever ergens anders – verder van huis – zien verschijnen. Maar wat is nu echt de impact van een windturbine in de buurt van je huis? Ondervinden mensen er last van? En welke invloed heeft het op de vastgoedwaarde?

windturbine

Overlast van windturbines?

Geluidsoverlast

Windmolens produceren wel degelijk wat geluid, wat onder bepaalde omstandigheden voor geluidsoverlast kan zorgen. Windmolens maken twee soorten geluid: enerzijds het zacht gonzende geluid van de rotorbladen en anderzijds het motorische geluid van de generator en de tandwielkast. Moderne windturbines maken door slimmer ontwerp almaar minder geluid. Het geluidsniveau van een windturbine (de bronsterkte) bedraagt zo’n 96 dB, minder dan een gemiddelde vrachtwagen. Bovendien wordt het geluid op grote hoogte geproduceerd, waardoor je er op de grond maar weinig van hoort. De geluidsnormen voor windmolens liggen trouwens wettelijk vast.

Slagschaduw

Wanneer de zon erg laag staat, kunnen draaiende wieken van windturbines hinder veroorzaken door hun bewegende schaduw. Omwonenden schrikken weleens op van slagschaduw. Toch mag men dit effect niet overschatten: de slagschaduw valt slechts zelden op een specifieke plaats.

Horizonvervuiling

Ten slotte worden windturbines weleens aangehaald als een bron van horizon- of landschapvervuiling. In hoeverre men moderne windturbines als een ‘vervuiling’ beschouwt, is echter een kwestie van smaak en voorkeur. Horizonvervuiling is een subjectief begrip. Terwijl men industriële schoorstenen vroeger lelijk vond, kiest men er nu vaak voor om ze te behouden vanwege de landschappelijke waarde.

Invloed van een windturbine op de vastgoedwaarde

De waardering voor windturbines verschilt sterk van persoon tot persoon. Net daarom is het effect op de vastgoedwaarde niet groot. Een slanke windmolen op een halve kilometer van je woning beïnvloedt de vastgoedprijs allicht niet. Staat de windmolen echter heel dicht bij je huis, dan kunnen kopers dat wel degelijk als een nadeel ervaren.

Dit artikel delen

Suggesties voor u