Hervorming erfrecht

Geschreven door Logic-Immo.be
12 maart 2021

Regering wil versoepeling wettelijk erfdeel

Almaar meer mensen wensen meer vrijheid bij het toewijzen van hun erfgenamen. Een studie van de Koning Boudewijnstichting eerder dit jaar toonde zelfs aan dat meer dan de helft (!) van de Belgen zijn kinderen (gedeeltelijk) wil onterven. Open VLD diende onlangs een voorstel in voor een hervorming van het erfrecht in die zin en daar zou nu een meerderheid voor gevonden zijn.

bis beur

Waarom je kinderen onterven?

Momenteel is het in ons land wettelijk gezien onmogelijk om je kinderen te onterven. Er is namelijk altijd een deel van je erfenis, het zogenaamde wettelijk erfdeel, dat voorbehouden is voor je kinderen. Wie bijvoorbeeld één kind heeft, kan maar de helft van zijn vermogen aan een andere erfgenaam toewijzen. Bij drie of vier kinderen is dat zelfs maar 25 procent.

Toch zijn er goede redenen te bedenken om kinderen te onterven, aldus Open VLD. Bijvoorbeeld als er geen enkel contact meer is tussen de ouders en de kinderen. Of als het kind lijdt aan een gok- of andere verslaving. Volgens de studie van de Koning Boudewijnstichting wil dan ook 86 procent van de Belgen meer vrijheid om te bepalen wie hun vermogen erft.

Meerderheid voor hervorming erfrecht

De federale regering broedde al een tijdje op een plan om het erfrecht te hervormen. Toch leek er maar weinig schot in de zaak te komen. Onlangs voerde Open VLD-kamerlid Carina Van Cauter de druk op om werk te maken van een complete hervorming van het familie- en erfrecht. Een volledige onterving stelt Van Cauter niet voor, wel een vermindering van het wettelijk erfdeel. Daarnaast zouden mensen die geen kinderen hebben hun volledige vermogen kunnen schenken aan wie ze willen. Momenteel gaat de erfenis in dat geval standaard naar de ouders. Van Cauter zelf omschrijft haar voorstel in De Standaard als een “middenweg, om iedereen te vrijwaren.”

Er zou nu voor het voorstel van Van Cauter een parlementaire meerderheid gevonden zijn. Tegen het einde van dit jaar zou de regeling rond moeten zijn.

Dit artikel delen

Suggesties voor u