Het ‘beding van aanwas’ uitgelegd

Geschreven door Logic-Immo.be
16 februari 2021

Een nuttige clausule in de authentieke akte van je woning?

Ga je samen met je partner een huis kopen? Dan kan het interessant zijn om in de notariële akte een zogenaamd beding van aanwas op te nemen. Die clausule zorgt ervoor dat bij het overlijden van een van beide partners het deel van de eerstgestorven partner toekomt aan de langstlevende. Op die manier kun je heel wat (financiële) problemen voorkomen. Een woordje uitleg.

beding van aanwas

Wat is een beding van aanwas?

Een beding van aanwas wordt in de volksmond ook wel tontine genoemd, al is dat strikt juridisch gezien niet helemaal hetzelfde. Het beding van aanwas is in essentie een kanscontract dat wordt opgesteld als twee of meer personen samen in onverdeeldheid een onroerend goed verwerven. Het hoeft daarbij niet om partners te gaan, een beding van aanwas kan bijvoorbeeld ook opgesteld worden tussen familieleden. In het contract wordt er ‘bedongen’ dat het deel van de eerststervende eigenaar ‘door aanwas’ zal toekomen aan de langstlevende onder hen.

Bij dit beding is het essentieel dat de winst- of verlieskansen afhangen van een ‘zekere, maar toevallige gebeurtenis’, namelijk het overlijden van een van de contractanten. Is dat niet het geval, dan gaat het namelijk niet om een kanscontract, maar om een schenking.

Fiscaal voordeel?

Het beding van aanwas kan fiscaal interessant zijn, al bestaat de kans ook dat het net nadelig uitvalt. Op het deel van de eerstoverledene is er namelijk geen erfbelasting verschuldigd, maar wel hetzelfde registratierecht als destijds betaald werd bij de aankoop. Dat betekent ook dat bij een gezinswoning, die vrij is van erfbelastingen, het beding van aanwas fiscaal ongustig uitpakt.

Andere aandachtspunten

Belangrijk is dat een beding van aanwas enkel met het akkoord van alle betrokkenen verbroken kan worden. Een woning met een aanwasbeding kun je dus nooit eenzijdig aan iemand anders – bijvoorbeeld een nieuwe partner – toewijzen. Daarom wordt in de akte vaak een opzegmogelijkheid voorzien.

Omdat de erfgenamen van de eerststervende niet noodzakelijk zullen erven van de langstlevende, kan het ook aangewezen zijn om het beding van aanwas te beperken tot het vruchtgebruik van de woning. In elk geval doe je er goed aan om je vooraf goed te informeren bij je notaris over de concrete gevolgen van het beding van aanwas. 

Dit artikel delen

Suggesties voor u