Hoe zit het juist met de erfbelasting?

Geschreven door Logic-Immo.be
17 februari 2021

De erfbelasting – vaak successierechten genoemd – betaal je als erfgenaam op de nalatenschap van de overledene. In dit artikel behandelen we de belangrijkste vragen: Waarop betaal je successierechten en hoeveel moet je betalen? Kun je erfbelastingen op een legale manier vermijden? En hoe ziet de toekomst eruit voor erfrechten?

erfbelasting

Wat is de erfbelasting?

Als erfgenaam ben je verplicht om bij de overheid aangifte te doen van wat de overledene nalaat. Daarop betaal je dan successierechten. Die betaal je zowel op roerende als onroerende goederen, in binnen- én buitenland. Is de overledene geen officiële inwoner van België, dan moet er enkel aangifte worden gedaan van eventuele onroerende goederen in België. Bovendien gelden er nog andere uitzonderingsregels. Sinds 1 januari 2015 int de Vlaamse overheid, en niet langer de federale overheid, de erfbelasting.

Successierechten: tarieven

Zowel op roerende als onroerende goederen betaal je in Vlaanderen hetzelfde tarief. Er zijn drie tarieven:

  • een voor erfenissen in rechte lijn en tussen partners,
  • een voor broers en zussen,
  • en een voor ‘andere’ personen.

Roerende en onroerende goederen worden apart berekend, zodat je tweemaal van het laagste tarief kunt genieten.

Voor een erfenis in rechte lijn of tussen partners gelden de volgende belastingtarieven.

  • Wanneer jouw deel van de nettowaarde van het geërfde onroerend goed minder bedraagt dan 50.000 euro, betaal je 3% erfbelasting.
  • Erf je tussen 50.000 en 250.000 euro aan onroerende goederen, dan ben je de overheid 3 procent verschuldigd op de eerste 50.000 euro en 9% op de rest van het bedrag.
  • Vanaf 250.000 euro stijgt het tarief naar 27%, maar opnieuw zul je slechts 3 en 9 procent moeten betalen op de eerste twee schijven.

Broers en zussen betalen 30% voor de eerste 75.000 euro, 55% tot 125.000 euro en 65% vanaf 125.000 euro. Alle andere erfgenamen betalen 45%, 55% en 65% in dezelfde schijven.

Erfbelastingen vermijden?

Afgeschrikt door de hoge tarieven? Je kunt die nochtans eenvoudig vermijden door een onroerend goed te schenken. Ook voor schenkingen gelden uiteraard regels en belastingen, maar die zijn alvast een pak minder hoog. De schenkbelasting is trouwens dit jaar nog verlaagd.

De bekende Belgische fiscaal expert Michel Maus stelde in september van dit jaar nog vast dat het perfect mogelijk is om in ons land geen cent erfbelastingen te betalen. Hij pleit dan ook voor de afschaffing van successierechten, net zoals andere landen in de Europese Unie al hebben gedaan.

Of de erfbelasting nu blijft of verdwijnt, je doet er altijd goed aan om je op voorhand te informeren over de belastingen op je nalatenschap. Zo bespaar je je erfgenamen veel problemen, en kun je de volledige waarde van je nalatenschap doorgeven.

Dit artikel delen

Suggesties voor u