Hoe zit het met de Vlaamse boskaart?

Geschreven door Logic-Immo.be
15 maart 2021

Een overzicht van de omstreden boskaart

De Vlaamse boskaart is een mysterieus begrip. De Vlaamse regering had op de kaart alle beschermde, zonevreemde bossen aangeduid, maar dat liep niet volgens plan. Wat is de huidige stand van zaken? En wat brengt de toekomst voor de de boskaart? We geven je graag een update.

Boskaart Vlanderen

Wat is de Vlaamse boskaart?

Vorig jaar besliste de Vlaamse regering om kwetsbare, zonevreemde bossen te beschermen. Die bossen hadden toen geen andere ruimtelijke bestemming, zoals industriezone of bouwgrond. Toch wou de regering die groene gebieden preventief beschermen tegen boskap. Op de Vlaamse boskaart werd daarom 12.262 hectare beschermde bossen in beeld gebracht. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) maakte die beslissing in juni 2016 bekend.

Wat is er misgelopen?

Na de bekendmaking van de Vlaamse boskaart schoten heel wat Vlamingen in paniek. Volgens de kaart was hun bouwgrond opeens beschermd bos. Zo’n 1.600 hectare bouwgrond werd geschrapt. De boskaart had goede bedoelingen, maar hield weinig rekening met de financiële gevolgen voor eigenaars van bouwgronden.

Boskaart officieel ingetrokken

Bijna een jaar na de aankondiging van de boskaart werd de omstreden kaart door Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) weer ingetrokken. Naar verluidt was Schauvliege niet op de hoogte van die beslissing, wat flink wat spanning veroorzaakte tussen coalitiepartners CD&V en N-VA. Intussen zijn de plooien weer gladgestreken. De kaart werd, achteraf gezien, te snel ingevoerd, zegt nu ook CD&V.

Nodeloze onrust

Heel wat politici betreuren de nodeloze onrust die de Vlaamse boskaart heeft teweeggebracht. Gewone gezinnen en landbouwers kwamen in de problemen door de ingrijpende beslissingen van de regering. Er zal dan ook een nieuwe kaart en een nieuw openbaar onderzoek worden opgesteld. Een nieuwe definitie van ‘waardevol bos’ en meer aandacht voor rechtszekerheid zijn aan de orde. De nieuwe kaart zou er deze regeerperiode nog komen.

Dit artikel delen

Suggesties voor u