Indexing van de huurprijs : Wat het betekent !

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
18 januari 2021

Komt er een indexsprong voor de huurprijzen?

De federale regering discussieert al langer over de indexsprong en of die ook voor de huurprijzen moet worden uitgevoerd. Maar wat houdt de indexering van de huurprijs eigenlijk precies in en wat betekent die precies voor jou?

Huis voor een blauw sky

Wat houdt de huurindexatie precies in?

De huurindexatie wordt omschreven als het ‚Äėjaarlijks aanpassen van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud‚Äô. Concreet komt het erop neer dat de huurprijs stijgt naarmate de lonen stijgen. De verhuurder mag de huurprijs √©√©n keer per jaar indexeren, op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van het contract. Voor de berekening van de huurindexatie gebruikt men de gezondheidsindex. Die index komt overeen met het algemeen indexcijfer, maar houdt geen rekening met de prijsstijgingen van tabak, alcohol, benzine en diesel.

De indexatie van de huurprijzen moet trouwens niet per se vermeld staan in het huurcontract. Voor contracten die na 28 februari 1991 zijn gesloten mag de verhuurder de prijs sowieso indexeren, ongeacht of er in het huurcontract sprake is van indexatie of niet. Voor contracten die gesloten of vernieuwd zijn na 31 mei 1997 geldt wel dat indexatie enkel toegelaten is als het om een schriftelijk huurcontract gaat. Bij een mondelinge huurovereenkomst die na deze datum gesloten is, mag de huurprijs dus niet ge√Įndexeerd worden.

Huurprijs wordt nooit automatisch ge√Įndexeerd

Een belangrijke kanttekening is dat de huurprijs nooit automatisch verhoogd kan worden door de verhuurder. De verhuurder moet eerst de huurder schriftelijk op de hoogte brengen. De indexatie heeft een terugwerkende kracht van drie maanden. Vraagt de verhuurder de indexatie dus laattijdig aan, dan kan de indexatie enkel toegepast worden op de drie maanden die aan de maand van de schriftelijke melding voorafgaan. Weiger je als huurder om de indexatie toe te passen, dan heeft de verhuurder √©√©n jaar de tijd om een rechtsvordering op te starten.

Hoe wordt de indexering van de huurprijs berekend?

Om de nieuwe huurprijs te berekenen, maakt een verhuurder gebruik van de volgende formule:

De ge√Įndexeerde huurprijs = (basishuurprijs x nieuwe index) / aanvangsindex

  • De basishuurprijs is de huurprijs die huurder en verhuurder bij het afsluiten van het contract overeengekomen zijn. Bijkomende kosten en lasten die de huurder betaalt, bijvoorbeeld voor onderhoud van het gebouw, tellen niet mee.
  • De nieuwe index is de gezondheidsindex van de maand die aan de verjaardag van het huurcontract voorafgaat.
  • De aanvangsindex is de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het huurcontract gesloten is.
Dit artikel delen

Suggesties voor u