Je aannemer ontslaan

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
27 januari 2021

Kan je het aannemingscontract zomaar verbreken?

Ben je niet tevreden met de aannemer die je aanstelde om je bouwwerken uit te voeren, dan is het misschien een goed idee om je aannemer te ontslaan. Maar kan je een aannemer zomaar aan de deur zetten? En zo ja, welke voorwaarden zijn daaraan verbonden?

hacker

De aannemer ontslaan in overeenkomst

Je aannemer ontslaan is mogelijk als je samen met de aannemer overeenkomt om de samenwerking te stoppen. Het is echter aangeraden om dit akkoord duidelijk op papier te zetten en daarbij te vermelden wie aan wie nog welke bedragen verschuldigd is. Laat eveneens opnemen in dit schriftelijk akkoord of de wettelijke garantie die de aannemer verplicht is te geven, niet vervalt en blijft voortbestaan.

De aannemer ontslaan na fouten

Als een aannemer fouten begaan heeft en zijn werk niet goed uitgevoerd heeft of je hem niet meer kan bereiken, kan je overwegen om de aannemer te ontslaan en de aannemingsovereenkomst te ontbinden ten laste van de aannemer.

Dat kan je doen als er in de aannemingsovereenkomst een ‚Äėuitdrukkelijk ontbinden beding‚Äô is opgenomen. In deze clausule zijn een aantal omstandigheden opgenomen waaronder je de overeenkomst kan ontbinden ten laste van de aannemer, bijvoorbeeld als de werken voor een bepaalde datum niet gestart zijn of slecht uitgevoerd werden.

Is er in de aannemingsovereenkomst geen clausule ‚Äėuitdrukkelijk ontbinden beding‚Äô opgenomen, dan moet je naar de rechtbank om de aannemingsovereenkomst te laten ontbinden. Hou er rekening mee dat je dan moet kunnen aantonen dat er een ernstige tekortkoming is vanwege de aannemer.

Wil je niet wachten op zo‚Äôn gerechtelijke procedure, dan kan je de overeenkomst zelf als ontbonden beschouwen. Daarvoor moeten wel een aantal strikte voorwaarden vervuld zijn. Je moet de aannemer in gebreke stellen en hem erop wijzen wat hij fout doet. Vermeld daarbij dat als de aannemer de werken niet binnen een bepaalde termijn uitvoert of binnen een bepaalde termijn degelijk verricht, je de overeenkomst als ontbonden zal beschouwen. Is deze termijn verstreken, zonder dat de aannemer voldeed aan je eisen, dan kan je de ontbinding vaststellen zonder naar de rechtbank te moeten. Hou er wel rekening mee dat deze laatste manier van werken niet zonder risico‚Äôs is. Als de rechtbank achteraf oordeelt dat je onterecht handelde, kan je veroordeeld worden tot de betaling van een schadevergoeding.

De aannemer ontslaan zonder reden, mits schadevergoeding

Je kan als bouwheer je aannemer eveneens ontslaan zonder reden, mits je aan de aannemer een schadevergoeding betaalt. In dit geval is de verbreking van de aannemingsovereenkomst niet aan bepaalde formaliteiten onderworpen en heeft de verbreking een onmiddellijke werking.

Faillissement van de aannemer

Gaat de aannemer failliet, dan wordt de aannemingsovereenkomst niet automatisch be√ęindigd, tenzij dat expliciet vermeld werd in de overeenkomst. Staat zo‚Äôn clausule niet in de overeenkomst, dan dien je een aangetekende brief te schrijven aan de curator, waarin je hem aanmaant om te kiezen of de aannemingsovereenkomst al dan niet verdergezet zal worden. De curator heeft nadien 15 dagen tijd om een beslissing te nemen. Is die tijd verstreken zonder dat een beslissing genomen werd, dan wordt verondersteld dat hij de werken niet verder zet en kan je met een andere aannemer in zee gaan. 

Dit artikel delen

Suggesties voor u