Lidstaten moeten hypothecaire aftrek herzien van EU

Geschreven door Logic-Immo.be
12 januari 2021

Aanbeveling van EU om begroting op orde te krijgen

We doen het allemaal, elk jaar de hypothecaire aftrek netjes op onze belastingbrief noteren. Het is inmiddels een vaste gewoonte geworden waardoor je een stukje van je lening kan recupereren. Dit fiscaal voordeel komt nu op de helling te staand omdat de EU de lidstaten heeft opgeroepen om de aftrek voor hypothecaire leningen te herzien. Of de maatregel ook effectief wordt ingevoerd, moet nog blijken.

verkopen een onroerend goed voor het juiste prijs

Jaarlijkse groeistrategie van de EU

Elk semester doet de Europese Commissie een aantal aanbevelingen om het economische beleid van de lidstaten op elkaar af te stemmen. De aanbevelingen moeten door de lidstaten worden gebruikt om hun nationale begroting op te maken. In de jaarlijkse groeistrategie worden verder ook de belangrijkste economische uitdagingen opgelijst. De voornaamste doelstelling is om economische groei te blijven bewerkstelligen.

Hypothecaire aftrek herzien

Dit keer is het opvallend dat de Europese Commissie aanbevelingen doet om de financiële risico’s in de vastgoedsector te beperken. In het document van de EU staat expliciet vermeld dat aspecten van het belastingregime herzien moeten worden, zoals de hypothecaire aftrek. Het is de eerste keer dat dit soort maatregelen naar voor komt. Het is duidelijk dat alle zeilen bijgezet worden om – in deze woelige economische tijden – budgetten en begrotingen op orde te krijgen.

Hoeveel bedraagt fiscale voordeel?

Het belastingvoordeel van de hypothecaire aftrek is duidelijk bepaald. Om het fiscale voordeel te genieten, moet het gaan over een enige en eigen woning (die je dus zelf bewoond). Hoeveel bedraagt het belastingvoordeel precies?

  • 2080 euro (voor aanslagjaar 2010 en aanslagjaar 2011).
  • Verhoogd met 690 euro (voor aanslagjaar 2010 en aanslagjaar 2011).
  • Verhoogd met 70 euro als je op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin je de hypothecaire lening bent aangegaan minstens 3 kinderen ten laste hebt.

Premie van levens- of schuldsaldoverzekering

Hou er rekening mee dat de verhogingen alleen geldig zijn tijdens de eerste 10 jaar van de lening en ze vervallen wanneer je een tweede woning koopt. Ook de premie van je levens- of schuldsaldoverzekering kom in aanmerking voor fiscale aftrek. Maar wanneer je al een hypothecaire aftrek hebt, heb je het maximum bedrag al bereikt. 

Dit artikel delen

Suggesties voor u