Mag je als verhuurder huisdieren weigeren?

Geschreven door Logic-Immo.be
28 januari 2021

Als verhuurder wil je natuurlijk graag dat jouw huurders zorg dragen voor jouw huis of appartement. Brengen ze schade toe, dan zit je meteen met onvoorziene kosten en een hoop gedoe. Daarom zou je misschien liever huisdieren weigeren. Wellicht ken je wel enkele horrorverhalen over agressieve dieren die het interieur van een huurhuis compleet kapotgekrabd of -gebeten hebben. Maar kun je je huurders zomaar verbieden om een hond, kat of ander gezelschapsdier te houden? We lichten je de regels toe.

huisdieren weigeren

M/v/x met huisdier zkt woning

Heel wat mensen zijn grote dierenliefhebbers en beschouwen hun Pluisje, Paco of Max dan ook als een volwaardig lid van het gezin. Voor alleenstaanden is een huisdier vaak het enige gezelschap dat ze hebben. Logisch dan ook dat veel kandidaat-huurders er absoluut op staan dat ze hun dier(en) kunnen houden in hun nieuwe woonst.

Helaas voor hen blijkt dat vaak een struikelblok: in België ervaart tot meer dan de helft van de kandidaat-huurders met huisdieren moeilijkheden om een huurwoning te vinden. Vooral op grote honden zijn verhuurders niet zo tuk.

Welke huisdieren zijn toegelaten in België?

Sowieso zijn in ons land niet alle diersoorten toegelaten als huisdier. In 2009 heeft de overheid een zogenaamde ‘positieflijst’ opgesteld met 42 toegelaten zoogdieren. Daarop prijken onder meer ‘klassieke’ huisdieren zoals honden, katten, cavia’s en konijnen. Zoogdieren die niet op de lijst voorkomen zijn verboden in België, tenzij de eigenaar een erkenning van de FOD Leefmilieu kan voorleggen.

Het probleem met die positieflijst is dat er enkel zoogdieren opstaan. Voor ongewervelden, vogels, reptielen, vissen en amfibieën is er vooralsnog geen gelijkaardige lijst, terwijl dat soort dieren ook vaak als huisdier wordt gehouden. Dat bijvoorbeeld een goudvis niet op de positieflijst staat, is dan ook geen reden om een kandidaat-huurder te weigeren.

Wat zegt de wet? (Niet veel …)

In de Belgische huurwetgeving zijn er geen specifieke regels opgenomen over het houden van huisdieren. Dat betekent dat de huurder en de verhuurder vrij zijn om dit aspect zelf te preciseren in hun huurovereenkomst. Deze zomer besliste Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) evenwel om in alle standaardcontracten een clausule op te nemen die het houden van huisdieren expliciet toelaat, tenzij de huurwoning daar niet voor geschikt is.

Kandidaat-huurders die een huisdier willen houden kunnen zich ook gesterkt voelen door artikel 8 van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens (EVRM) dat bepaalt dat iedereen het recht heeft op een privéleven, gezinsleven en woonplaats. Het houden van huisdieren zou je als een deel van dat recht kunnen beschouwen. Wel voorziet de wetgever de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, in te grijpen op dit recht, onder meer om de veiligheid en vrijheden van andere burgers te vrijwaren. Ook in de Belgische Grondwet staat dit expliciet vermeld.

Huisdieren weigeren: hoe zit het in de praktijk?

In principe kun je in je huurcontract dus geen clausule ‘Huisdieren niet toegelaten’ opnemen, tenzij de woning die je verhuurt echt niet voor dieren geschikt is, bijvoorbeeld omdat ze veel te klein is.

Dat betekent evenwel niet dat je huurder vrij spel krijgt: hij blijft natuurlijk nog altijd aansprakelijk voor de overlast en/of de schade die zijn huisdier veroorzaakt. Je huurder wordt namelijk geacht jouw huurhuis of -appartement als een ‘goede huisvader’ te beheren. Concreet betekent dit dat hij verantwoordelijk is voor alle schade die hij had kunnen voorkomen.

Weigert je huurder herstellingswerken uit te voeren, of is hij financieel niet bij machte om de schade te vergoeden, dan kun je de huurwaarborg aanspreken. Om discussie over schade te vermijden, is het trouwens cruciaal om aan het begin van de huurovereenkomst samen een degelijke inventaris op te stellen. Zo heb je achteraf een duidelijk zicht op welke schade nieuw is en welke er al was voor je huurder en zijn dieren hun intrek in jouw woning namen.

Loopt de overlast de spuigaten uit? Dan kun je naar de rechtbank trekken, die verschillende sancties kan opleggen. Tot de mogelijkheden behoren: bindende voorwaarden om overlast of schade te vermijden, de verwijdering van de huisdieren uit de huurwoning of – in uitzonderlijke gevallen – de ontbinding van de huurovereenkomst.

Dit artikel delen

Suggesties voor u