Nooit zoveel boetes voor bouwovertredingen

Geschreven door Logic-Immo.be
25 februari 2021

Voor 1,8 miljoen euro aan dwangsommen geïnd

In het voorbije jaren werd nog nooit zoveel mensen beboet voor een bouwovertreding. In 2012 inde de Vlaamse overheid voor 1,8 miljoen euro aan dwangsommen van overtreders die een bouwovertreding niet in de oorspronkelijke staat hersteld hadden. Een absoluut record.

boete

Wat is een bouwovertreding?

Een bouwovertreding doet zich voor als bouwwerken niet in overeenkomst zijn met de geldende grondwettelijke bepalingen. Zo kan het zijn dat de bouwwerken zonder bouwvergunning plaatsgevonden hebben of dat specifieke bouwvoorschriften genegeerd werden.

Handhavingsbeleid Ruimtelijke Ordening

Sinds 1999 is er een wet van kracht in ons land, namelijk het handhavingsbeleid Ruimtelijke Ordening, die erop toe ziet dat bouwovertreders hun overtreding ongedaan maken. Dat kan door het illegaal bouwwerk af te breken of in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

Om ervoor te zorgen dat bouwovertredingen effectief teniet gedaan worden, kunnen rechtbanken in een herstelvordering een dwangsom opleggen aan de overtreders. Hoeveel het bedrag van die dwangsom bedraagt, is afhankelijk van de impact van de inbreuk en de maatschappelijke gevolgen van de bouwovertreding.

Nooit zoveel dwangsommen geïnd als vorig jaar

De dwangsommen die de rechtbanken in 2011 en 2012 in Vlaanderen oplegden, bedroegen respectievelijk gemiddeld 186 euro en 146 euro per dag vertraging om de bouwovertreding te herstellen. Dat is opvallend meer dan de voorbije jaren. In 2010 werd gemiddeld 99 euro per dag geïnd en in 2009 en 2008 was dat respectievelijk 78 euro en 66 euro.

De Vlaamse overheid inde dan ook nooit eerder een hoger bedrag aan dwangsommen voor bouwovertredingen dan vorig jaar. In 2012 werd er in totaal 1.802.325 euro geïnd, oftewel 11.355 euro meer dan in 2011 en maar liefst 641.000 euro meer dan in 2010.

Volgens Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) waren de dwangsommen het hoogste in de provincie Antwerpen en Limburg: 692.544 euro in de provincie Antwerpen en 478.334 euro in de provincie Limburg.

Dit artikel delen

Suggesties voor u