Omzetting vruchtgebruik: welke alternatieven

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
12 januari 2021

Vruchtgebruik omzetten: zo werkt het

Als iemand overlijdt, gebeurt het wel eens dat de partner het vruchtgebruik van de woning erft, terwijl de andere erfgenamen de ‘naakte eigendom’ krijgen. Wanneer die regeling voor wrevel zorgt, voorziet de wet de mogelijkheid om het vruchtgebruik om te zetten.

miniatuur huis in de handen van een oudere persoon

Vruchtgebruik en naakte eigendom

De opdeling tussen vruchtgebruik en naakte eigendom komt misschien raar over, maar is in veel gevallen wel logisch en zinvol. Wanneer één van de ouders overlijdt, en er is geen huwelijkscontract of testament, dan erft de langstlevende het vruchtgebruik van de nalatenschap. Dat wil zeggen dat de echtgenoot in de gezinswoning kan blijven wonen, terwijl het huis wettelijk al van de kinderen of andere erfgenamen is. Als alles goed gaat tussen de kinderen en de ouder, is dit meestal een goede oplossing.

Omzetting: een oplossing bij onenigheid

Maar het gaat er niet overal even harmonieus aan toe. Soms voelen erfgenamen zich benadeeld omdat ze niets kunnen aanvangen met hun naakte eigendom. Ze kunnen de woning bijvoorbeeld niet verhuren. De vruchtgebruiker kan het huis of appartement dan weer niet verkopen en moet er dus wel blijven wonen. En wat met reparaties? Is de band met de langstlevende ouder stroef of zelfs vijandig, dan is deze regeling absoluut geen pretje.

Daarom bestaat de optie om het vruchtgebruik om te zetten. Bij omzetting geeft de ouder het vruchtgebruik op en krijgt hij de volle eigendom over bepaalde goederen of een som geld in ruil. De erfgenamen krijgen het volle eigendom over de resterende eigendommen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Wie de omzetting kan eisen, en van welke goederen, ligt vast in de wet. Voor de gezinswoning en de huisraad mag enkel de langstlevende ouder de omzetting vragen. Voor de overige goederen mogen zowel de ouder als de kinderen omzetting aanvragen. Het is niet mogelijk om de omzetting van de gezinswoning en meubelen op te leggen aan de langstlevende ouder.

Bereiken de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar geen overeenkomst? Dan kan de rechter in bepaalde gevallen de omzetting van het vruchtgebruik opleggen. De ouder tegen zijn wil uit het huis zetten kan nooit.

Bij de omzetting wordt de waarde van het vruchtgebruik berekend. Dat gebeurt volgens een tabel van de fiscus die de waarde ervan uitdrukt in een percentage van de waarde van het volle eigendom. Het percentage neemt af naarmate de vruchtgebruiker ouder wordt.

Dit artikel delen

Suggesties voor u