Renovatiepremie en premies voor energiezuinig bouwen

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
20 januari 2021

Wat verandert er in 2013?

Renovatiepremies en premies voor energiezuinig bouwen kunnen erg interessant zijn als je van plan bent om je woning te verbouwen of te renoveren. Daarom zetten wij voor jou even op een rijtje wat er zoal verandert op het vlak van premies in 2013.

leencapaciteit

Gewijzigde voorwaarden verbeterings- en aanpassingspremie en renovatiepremie in Vlaanderen

Vanaf 1 januari 2013 wordt het kadastraal inkomen geschrapt als voorwaarde voor de toekenning van een verbeterings- en aanpassingspremie.

Bij de renovatiepremie werd tot nu toe gesteld dat de werkzaamheden dienden uitgevoerd te worden door een geregistreerde aannemer. In navolging van het recente afschaffen van de verplichting tot registratie voor het verlaagd BTW-tarief, wordt de registratieverplichting binnen de renovatiepremie eveneens afgeschaft. 

Nieuwe korting voor energiezuinig bouwen in Vlaanderen

Wie vandaag energiezuinig bouwt, heeft reeds recht op een korting van 20 tot 40% op de onroerende voorheffing voor een periode van 10 jaar. Deze korting wordt in 2013 opgetrokken tot 50 of zelfs 100%, zij het slechts voor vijf jaar. Op voorwaarde dat de Vlaamse regering de plannen van de ministers bekrachtigen, zal de nieuwe regeling er als volgt uit zien:

  • E-peil max E50: een korting van 50% op de onroerende voorheffing voor 5 jaar (Max. E40 voor bouwaanvragen vanaf 2014)
  • E-peil max E30: een korting van 100% op de onroerende voorheffing voor 5 jaar

De nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2013. Wie daarvoor nog een aanvraag indient, valt nog in het oude systeem

Aan de nieuwe regeling zijn strengere voorwaarden verbonden. Hiermee willen de ministers streven naar het gebruik van up-to-date bouwmaterialen

Gewijzigde energiepremies in Brussel

In Brussel wordt de premie voor passief- of lage energiebouw verhoogd met €30/m2. Bovendien werd er een nieuwe premie ingevoerd voor de ‘volledige renovatie van de verwarmingsinstallatie’, die een bonus van 20% biedt ten opzichte van de gecumuleerde individuele premies.

Daarnaast voorziet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2013 een automatische bonus van 10% voor gebouwen die gelegen zijn in de ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie.

Raamisolatie in Wallonië

De Waalse overheid heeft een reeks maatregelen genomen om de toegang tot de renovatiepremie en de premie voor dubbele beglazing te vergemakkelijken. Om gebruik te kunnen maken van de renovatiepremie hoef je voortaan bijvoorbeeld geen beroep meer te doen op een geregistreerde aannemer.

Wat betreft de premie voor dubbele beglazing, gelden er geen voorwaarden meer wat betreft het type schrijnwerk of de duur van bewoning. Voortaan kan je voor alle soorten schrijnwerk beroep doen op de premie voor dubbele beglazing. Bovendien hoef je om te kunnen genieten van deze premie de woning niet meer gedurende 5 jaar zelf in de woning wonen of er voor zorgen dat de woning gedurende 5 jaar bewoond wordt door huurders.

Dit artikel delen

Suggesties voor u