Successierechten op onroerend goed

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
20 januari 2021

Wat zijn successierechten?

Als erfgenaam ben je verplicht om bij de overheid aangifte te doen van wat de overledene nalaat. Iedereen die een erfenis krijgt, moet op die erfenis namelijk successierechten betalen, ook als het gaat om onroerend goed. Deze successierechten zijn een belasting op erfenissen die per gewest geïnd worden door de federale overheid. 

officieel documenten

Hoeveel successierechten moet je betalen?

Hoeveel successierechten je moet betalen hangt af van het gewest waar de overledene woonde en de graad van verwantschap tussen jou en de overledene. Het minimumtarief bedraagt 3% voor een beperkt nalatenschap in rechte lijn, maar dat tarief kan oplopen tot maar liefst 80% van het geërfde bedrag voor een grote erfenis onder personen die niet met elkaar verwant zijn.

De gedetailleerde tarieven kan je terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën:

Successierechten op onroerend goed vermijden

Je kan successierechten op onroerend goed vermijden door een schenking van onroerend goed. Als je een onroerend goed wil schenken, dient er weliswaar altijd een notariële akte opgemaakt te worden en moeten er registratierechten betaald worden:

– In het Vlaams Gewest schommelen de tarieven van vastgoedschenkingen tussen 3 en 30% voor schenkingen in rechte lijn en onder echtgenoten. Alles hangt echter af van de waarde van het goed. Schenkingen met een waarde van 25.000 tot 50.000 euro hebben een tarief van 5%, terwijl je voor een schenking tussen de 200.000 en 250.000 euro al 18% betaalt. Het tarief tussen ooms en tantes en neven en nichten schommelt tussen 25% en 70% naargelang de waarde van het onroerend goed. Voor andere personen ligt het tussen 30% en 80%.

– In het Waals en Brussels Gewest wordt het tarief van de registratierechten van schenkingen afgestemd op dat van de successierechten.

Wanneer het vastgoed echter minder dan 3 jaar voor het overlijden geschonken werd, zal zijn waarde opgenomen worden in de berekening van de successierechten. Het is dus belangrijk om aan successieplanning te doen en onroerend goed tijdig te schenken.  

Wanneer aan successieplanning doen?

De registratierechten die je moet betalen bij het schenken van onroerend goed zijn niet vlak, maar progressief. Dat betekent dat je meer schenkingsrechten betaalt naarmate de schenking duurder is. Je kan er daarom voor kiezen om ‘in schijven’ te schenken om zo telkens in een lager tarief te vallen. Dat is echter niet zo evident, gezien de wetgever bepaald heeft dat de schenkingen die te gebeuren met een tussentijd van minder dan drie jaar, fiscaal beschouwd worden als één schenking. Je moet dus minstens drie jaar tussen elke schenking van onroerende goederen laten om opnieuw in de laagste schijf te  vallen. Op tijd aan successieplanning beginnen is dus de boodschap!

Dit artikel delen

Suggesties voor u