Terugbetaling registratiebelasting laat op zich wachten

Geschreven door Logic-Immo.be
2 maart 2021

Achterstand bij Vlaamse belastingdienst

Wie tijdens het afgelopen jaar te veel registratiebelasting heeft betaald op de aankoop van z’n woning, moet wellicht enkele maanden wachten op de terugbetaling. Computerproblemen bij de Vlaamse belastingdienst liggen aan de oorzaak van deze vertraging.

registratiebelasting

Het probleem

Sinds 1 januari int Vlaanderen, en niet langer de federale overheid, de registratiebelasting. Of liever ‘belastingen’, want het gaat over vier soorten registratierechten:

  • de schenkbelasting,
  • het verkooprecht,
  • het recht op hypotheekvestiging,
  • en het verdeelrecht.

De inning daarvan gebeurt dus sinds 1 januari 2015 door de Vlaamse Belastingdienst of VLABEL. Bij die dienst heeft het nieuwe computersysteem echter last van kinderziekten. Daardoor is sinds het begin van dit jaar een aanzienlijke achterstand ontstaan in de verwerking van de notariële akten die nodig zijn om de registratiebelasting te berekenen, en dus ook om de terugbetalingen te regelen.

Registratiebelastingen: vertraagde terugbetalingen

Volgens Vlaams parlementslid Jos Lantmeeters van N-VA hebben Vlaamse notarissen door dit euvel “enkele honderden miljoenen euro’s op hun rekeningen staan die ze voorlopig niet kunnen doorstorten.” De federatie van notarissen heeft ondertussen een IT-veiligheidsexpert ingeschakeld om de rekeningen van de notarissen te beschermen tegen hackers.

VLABEL voert momenteel een inhaalbeweging uit om de notariële akten alsnog te verwerken. Wie een huis kocht, kan uiteraard nog altijd rekenen op de terugbetaling, al kan de feitelijke storting nog een tijdje op zich laten wachten. Ook de overheid wacht op haar geld. Door de vertraging ‘verliest’ de Vlaamse overheid 400 miljoen euro belastinginkomsten dit jaar. Minister Annemie Turtelboom (Open VLD) benadrukt dat het geld niet weg is, maar dat de regering die 400 miljoen euro gewoon volgend jaar zal innen.

Dit artikel delen

Suggesties voor u