Tienduizend sociale woningen staan gewoon leeg

Geschreven door Logic-Immo.be
14 januari 2021

Stemt overeen met 6% van het totale aanbod in Vlaanderen

Vandaag staan er in Vlaanderen 9.571 sociale woningen leeg. Dat komt overeen met 6 procent van het totale aanbod. Meer dan 5.000 van die woningen staan al langer dan zes maanden leeg, terwijl 1.000 woningen zelfs al meer dan vier jaar onbewoond blijven. Opmerkelijke cijfers, zeker als je weet dat er momenteel liefst 80.000 mensen op de wachtlijst staan voor een sociale woning. 

sociale woningen

Renovatiewerken vaak de oorzaak

De oorzaak voor deze leegstand ligt deels bij de grote renovatiewerken die de afgelopen jaren in de sociale huursector plaatsvonden. Deze werken gebeuren vaak per woningblok, waardoor een hoop woningen tegelijk tijdelijk onbewoonbaar zijn.

Ook leegstand in kamers

Daarnaast staan in minstens tien procent van de sociale woningen meerdere kamers leeg, wat leidt tot veel onbenutte ruimte. Vaak blijven oudere mensen in de sociale woning die ze vroeger met hun gezin betrokken. Wanneer de kinderen het huis uit zijn, worden hun kamers niet meer gebruikt. Vlaams minister Liesbeth Homans wil nu dat deze gezinswoningen beschikbaar gesteld worden aan gezinnen met kinderen. Voor de ouderen wordt dan in de nabije omgeving een kleinere sociale woning gezocht.

Door de groeiende wachtlijsten stijgt ook de vraag om nieuwe sociale woningen te bouwen. Dit zou de tijdsdruk op de huidige renovatiewerken verlichten en voor een meer evenwijdige spreiding van de sociale huurders zorgen.

Wanneer heb ik recht op een sociale woning ?

Wie een sociale woning wil huren, moet zich kandidaat stellen bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Er gelden wel enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale woning:

  • Je moet minstens 18 jaar oud zijn
  • Je netto belastbaar inkomen mag een bepaalde grens niet overschrijden
  • Je hebt geen woning in eigendom of vruchtgebruik
Dit artikel delen

Suggesties voor u