Vastgoedmakelaars krijgen meer inspraak van gemeenten

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
8 januari 2021

Vastgoedsector heeft vinger in de pap bij gemeentelijk woonbeleid

Het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) heeft een rondvraag gedaan bij de Vlaamse politieke partijen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Daaruit blijkt dat de politici van mening zijn dat de vastgoedmakelaars nauwer betrokken moeten worden bij het gemeentelijke woonbeleid. De vorming van nieuwe coalities naar aanleiding van de uitslag van 14 oktober zijn een ideale gelegenheid om dit plan concreet vorm te geven.

vastgoed makelaar

Gemeentelijk woonbeleid mee vorm geven

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars ging na bij de Vlaamse politieke partijen hoe groot hun ‘goesting’ is om straks de vastgoedsector mee te laten denken op lokaal niveau. De zeven Vlaamse politieke partijen zijn alvast enthousiast en willen de vastgoedmakelaars een prominente rol geven bij het uittekenen van het gemeentelijke woonbeleid.

Samenwerken aan woonbeleid

De vastgoedmakelaars zijn dagelijks bezig met wat er reilt en zeilt in de vastgoedsector en kennen die dan ook door en door. Die schat aan informatie niet gebruiken is eigenlijk zonde. Daarom juichen alle betrokken partijen die initiatief toe en zullen de vastgoedmakelaars samenwerken met de schepenen die verantwoordelijk zijn voor het woonbeleid

Woonbeleid wordt lokaal beslist

Het woonbeleid is bij uitstek een aangelegenheid die op lokaal niveau de nodige aandacht verdient. De lokale gemeentebesturen beschikken dan ook over de nodige autonomie om zelf beleidskeuzes te maken, in te spelen op nieuwe trends en eventuele problemen snel aan te pakken. De gemeentebesturen hebben met andere woorden de vrijheid om een eigen woonbeleid uit te stippelen.

Woonomgeving met sociale mix

De meeste lokale besturen zetten vooral in op een kwalitatieve woonomgeving waarbij iedereen zijn gading vindt in het aanbod: jonge gezinnen, alleenstaanden en ouderen. De meeste steden en gemeenten streven naar een gezonde sociale mix. Uiteraard wordt ook leegstand en verkrotting aangepakt en worden verloederde wijken opgewaardeerd.

Voor het BIV en de Vlaamse vastgoedsector is dat reden genoeg om de nodige constructieve voorstellen uit te werken en op tafel te leggen. Die moeten zowel de vastgoedmakelaars als de consumenten ten goede komen. 

Dit artikel delen

Suggesties voor u