Verplichte verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid in de bouw uitgebreid

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
8 januari 2021

Voortaan zijn niet alleen architecten, maar ook aannemers en studiebureaus verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te nemen. Een woordje uitleg.

werknemers in een gebouw in aanbouw

Architecten waren al langer verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om hun tienjarige aansprakelijkheid in de bouw te verzekeren, maar sinds kort geldt die verplichting ook voor aannemers en studiebureaus. Deze uitbreiding wordt geregeld in de nieuwe wet-Peeters. Een woordje uitleg.

Discriminatie weggewerkt

Als er iets fout loopt, kan een bouw- of verbouwproject in een ware nachtmerrie veranderen. In zo’n geval is het cruciaal dat de verantwoordelijke de geleden schade kan herstellen.

Tot voor kort was enkel de architect verplicht om zich te verzekeren om zijn tienjarige aansprakelijkheid ten opzichte van de bouwheer te garanderen. Andere partijen die bij het project betrokken waren, zoals (onder)aannemers en studie- of controlebureaus, waren weliswaar ook tien jaar aansprakelijk, maar hadden niet de verplichting om zich daarvoor te verzekeren.

Aan die discriminatie maakt de nieuwe wet-Peeters nu een einde. Voortaan geldt de verzekeringsplicht ook voor aannemers en studiebureaus.

De nieuwe wet-Peeters: wat en hoe?

De verzekeringsplicht is enkel van toepassing op de gesloten ruwbouw van woningen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor een gezin of een alleenstaande. Ze geldt dus niet voor kamers in gemeenschappelijke gebouwen.

Ook is de verzekering enkel verplicht voor schadegevallen die onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen. Concreet gaat het om schadegevallen die te maken hebben met de soliditeit, de stabiliteit en/of waterdichtheid van de woning.

De wet geldt voor alle bouwprojecten waarvan de stedenbouwkundige vergunning definitief goedgekeurd wordt vanaf 1 juli 2018. De verschillende partijen kunnen elk apart een eigen verzekering afsluiten of kunnen kiezen voor een gemeenschappelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Hoe de tienjarige aansprakelijkheid laten gelden?

Als bouwer of verbouwer is het cruciaal om na te gaan of de partijen die aan jouw woning werken inderdaad verzekerd zijn. Dat kun je doen door naar hun verzekeringsattest te informeren.

Merk je tijdens de tien jaren na de oplevering effectief fouten aan jouw woning op, dan kun je een beroep doen op de tienjarige aansprakelijkheid. Dat doe je door de aannemer een aangetekende brief te schrijven waarin je de aard van het probleem uitlegt. Als je binnen de week geen antwoord krijgt, stuur dan een aanmaning. Blijft reactie nog altijd uit, neem dan contact op met een advocaat.

Dit artikel delen

Suggesties voor u