Vlaamse fiscus jaagt op wie onterecht klein beschrijf kreeg

Geschreven door Logic-Immo.be
4 maart 2021

Administratieve controles door VIB

Op verschillende transacties moet je een registratierechten betalen, maar dankzij een aantal gunstregimes kun je vaak een vermindering krijgen. Een voorbeeld daarvan is het klein beschrijf voor een bescheiden woning. Dat gunstregime is in het verleden weleens onterecht toegekend, blijkt nu.

klein bescrhift

Voorwaarden klein beschrijf

Het klein beschrijf – officieel de vermindering van de verkooprechten voor een bescheiden woning – is een korting op de registratierechten bij de aankoop van een huis met een kleine waarde. Het verminderde tarief bedraagt 5 procent van de aankoopsom in plaats van 10 procent. Aan deze korting zijn enkele voorwaarden verbonden. De hoogte van het kadastraal inkomen is de belangrijkste voorwaarde:

  • Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de grond en de woning mag niet meer bedragen dan 745 euro. Met drie of vier kinderen ten laste is dat bedrag 845 euro, met vijf of zes kinderen 945 euro, met zeven of meer kinderen 1.045 euro.
  • Het kadastraal inkomen van de samen met de woning aangekochte gronden, zoals een aangrenzende tuin, mag niet meer dan 323 euro bedragen.
  • Let wel: ook andere onroerende goederen in eigendom in België worden in rekening genomen. Uitzonderingen zijn onroerende goederen in blote eigendom en eigendommen geërfd van een bloedverwant in opgaande lijn met een kadastraal inkomen van maximaal 25 percent van bovenvermelde maximumbedragen.

Daarnaast moet de woning de enige woning zijn van de koper en moet hij zich binnen de drie jaar in de aangekochte woning vestigen. Hij moet er ook drie jaar blijven wonen.

Onterecht klein beschrijf

De Vlaamse Belastingdienst (VIB) is pas sinds 1 januari 2015 bevoegd voor de inning van de registratiebelasting. Daarvoor was dat een federale bevoegdheid. De Vlaamse fiscus stelt nu vast dat de gunstregimes op de registratierechten, zoals het klein beschrijf, meermaals onterecht zijn toegekend of dat de voorwaarden in retrospect niet zijn nageleefd. De VIB gaat hier nu achteraan. Ze begint daarbij bij de oudste dossiers, uit 2007.

Dit artikel delen

Suggesties voor u