Waarom wordt een brandpolis almaar duurder?

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
22 januari 2021

Premie bijna verdubbeld

Tien jaar geleden betaalde je voor een brandverzekering zo’n 42 procent minder dan vandaag. Hoewel het niet abnormaal is dat prijzen met de jaren de hoogte ingaan, is deze stijging toch wel stevig te noemen. Uit cijfers van de FOD Economie blijkt namelijk dat de consumptieprijzen in ons land sinds 2009 met gemiddeld 19,8 procent zijn gestegen. Hoe komt het dan dat zoveel mensen de premie voor hun brandverzekering in tien jaar tijd bijna verdubbeld zien? Aldus Assuralia, de koepelfederatie van verzekeringsmaatschappijen, heeft de bouwsector er alles mee te maken.

Assurance incendie

Schaarste aan bouwmaterialen

De bouwindustrie draait nu al enige jaren op volle toeren. Bouwgrond wordt steeds schaarser en tot voor kort zat er ook nog een betonstop aan te komen. Vlamingen met een baksteen in hun maag – en dat zijn er heel wat – grijpen liever vandaag dan morgen hun kans om een lap grond op de kop te tikken en er hun droomwoning op neer te poten. Omdat er massaal wordt gebouwd, zijn er niet altijd voldoende bouwmaterialen voorhanden en stijgen de prijzen.

Abex-index

Maar wat als je allang klaar bent met bouwen of een bestaande woning hebt gekocht? Wat hebben bouwmaterialen dan te maken met de prijs van je brandpolis? Meer dan je op het eerste gezicht zou denken, dus. Verzekeraars koppelen hun prijzen voor brandverzekeringen namelijk aan de Abex-index. Die geeft weer hoe de prijzen in de bouwsector (en daarmee bedoelen we niet alleen de bouwmaterialen, maar ook de loonkosten) evolueren.

Het voordeel van een duurdere brandpolis

Weet wel dat je als consument niet zomaar meer voor je brandpolis betaalt. Je krijgt er ook werkelijk meer voor in ruil. Als de prijzen in de bouwsector stijgen, dan drijft de Abex-index ook de verzekerde waarde van je woning en inboedel op. Slaat het noodlot toe, dan krijg je van je brandverzekeraar vandaag een aanzienlijk grotere schadevergoeding dan je tien jaar geleden zou hebben gekregen. 

Verzekerde waarde bepalen

Behalve de Abex-index hangt de prijs van je brandpolis natuurlijk ook af van de verzekerde waarde van je woning en inboedel. Om niet meer – maar ook niet minder, want dan ben je onderverzekerd – dan nodig te betalen voor je polis, is een correcte waardebepaling uitermate belangrijk.

Gebouw

Wat betreft de waarde van het gebouw, is je verzekeraar bij wet verplicht om je een vragenlijst te aan te bieden. Vul je die correct in, dan kun je achteraf onmogelijk onderverzekerd blijken. Let wel, als eigenaar laat je de nieuwwaarde van je woning verzekeren, zodat je je woning indien nodig volledig kunt heropbouwen. Als huurder moet je louter de werkelijke waarde van het gebouw laten verzekeren. Dat wil zeggen: de nieuwwaarde van de woning verminderd met – in de meeste gevallen – twintig à dertig procent voor slijtage.

Inboedel

Verzekeraars zijn evenwel niet verplicht om je de waarde van je inboedel correct te helpen bepalen. Ook de manier waarop die waarde wordt berekend, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Het is daarom aangeraden om je voor dit gedeelte zeker te laten bijstaan door een verzekeringsagent of -makelaar.

Dit artikel delen

Suggesties voor u