Wanneer heb je een vergunning nodig voor een carport ?

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
22 januari 2021

Voor heel wat bouwwerkzaamheden is een vergunning vereist, maar voor sommige kleine werken is dat sinds 2010 niet meer nodig. Of je voor het plaatsen van een carport een omgevingsvergunning (de vroegere stedenbouwkundige vergunning) nodig hebt, hangt af van verschillende voorwaarden.

Carport die heeft een vergunning nodig

Wat is een carport?

Een carport is een parkeerplaats bij een woning die voorzien is van een overkapping. In tegenstelling tot bij een garage zijn de zijkanten van een carport geheel of gedeeltelijk opengelaten. Op die manier wordt je wagen min of meer beschermd tegen de weersomstandigheden.

Een carport kan zowel vrijstaand als aangebouwd zijn.

Wet versoepeld

Op 1 december 2010 is de wetgeving die geldt voor het plaatsen van kleine bouwwerken, zoals een carport of een garage, een heel stuk soepeler geworden. Zowel vrijstaande als aangebouwde carports kunnen onder bepaalde omstandigheden vergunningsvrij gebouwd worden.

De belangrijkste voorwaarde voor een vrijstelling is dat alle bijgebouwen op jouw grond, inclusief de carport, samen de maximale oppervlakte van 40 m2 niet mogen overschrijden.

Daarnaast gelden voor vrijstaande en aangebouwde carports specifieke regels in verband met de afmetingen en de inplanting van het bouwwerk. De precieze details van de wetgeving vind je op de site Omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Meldingsplicht of niet?

Voor aangebouwde carports waarvoor geen vergunning nodig is, geldt er wel een meldingsplicht. Dat betekent dat je je plannen via een standaardformulier minstens 20 dagen voor de aanvang van de werken moet kenbaar maken aan je gemeente.

Om een bouwovertreding te vermijden is het cruciaal om je goed te informeren of je al dan niet een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of geen van beide. De checklist op de site Omgevingsloket kan je daarbij helpen. 

Dit artikel delen

Suggesties voor u