Wat is de Vlaamse renovatiepremie en heb jij er recht op?

Geschreven door Logic-Immo.be
5 maart 2021

De Vlaamse renovatiepremie is grondig hervormd

De Vlaamse renovatiepremie, een premie die je tot voor kort kon aanvragen bij verbouwingswerken, is niet meer. Ze is vervangen door een belastingvermindering. Maar niet getreurd: je ontvangt nog steeds hetzelfde bedrag, alleen ontvang je dat op een andere manier in de vorm van een belastingvermindering. De voorwaarden om die belastingvermindering te bekomen, zijn niet veranderd.

primes rénovations

De Vlaamse renovatiepremie, wat is dat?

De Vlaamse renovatiepremie is een belastingvermindering die de Vlaamse overheid geeft aan mensen die hun oude woning verbouwen of renoveren. Het gaat dan bijvoorbeeld om werken aan de funderingen en de muren, draagvloeren, daken, de elektriciteit en de sanitaire voorzieningen. Belangrijk is wel dat enkel woningen die minstens 25 jaar oud zijn in aanmerking komen voor de belastingvermindering.

Wie heeft er recht op?

Om recht te hebben op de Vlaamse renovatiepremie moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je kan de volledige lijst aan voorwaarden vinden op de website van Wonen Vlaanderen, we zetten de belangrijkste op een rij:

  • Je kan de belastingvermindering enkel aanvragen voor een woning die je bezit én die je zelf bewoont, of die je voor minstens negen jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.
  • De belastingvermindering is afhankelijk van je loon drie jaar geleden. Alleenstaanden zonder personen ten laste mochten toen maximum 40.600 euro verdienen, alleenstaanden met één persoon ten laste 57.990 euro (te verhogen met 3.250 euro per bijkomende persoon ten laste). Gehuwden en samenwonenden mochten toen maximum 57.990 euro verdienen, te verhogen met 3.250 euro per persoon ten laste.
  • Je kan enkel aanspraak maken op de belastingvermindering als je werken voor meer dan 10.000 euro (exclusief btw) laat uitvoeren. Die werken mogen ook niet ouder zijn dan drie jaar.

Hoeveel bedraagt de Vlaamse renovatiepremie?

De belastingvermindering die je krijgt wordt bepaald aan de hand van een percentage, met een maximum van 10.000 euro. Indien je belastbaar inkomen niet hoger ligt dan 29.000 euro (te verhogen met 1.510 euro per persoon ten laste), dan heb je recht op 30 procent van de totale facturen. Verdien je meer dan 29.000 euro, dan heb je recht op 20 procent.

Hoe wordt de premie uitbetaald?

Daar waar je vroeger een premie kreeg, ontvang je vandaag een belastingvermindering die gespreid wordt over drie jaar. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je een attest dat je aan je belastingaangifte kan toevoegen. Daarna krijg je het belastingvoordeel in drie schijven.

Dit artikel delen

Suggesties voor u