Welke gevolgen hebben stijgende energieprijzen voor huurders?

Geschreven door Logic-Immo.be
7 december 2021

Uit een kleine steekproef die Logic-Immo.be bij de lezers van de Nederlandstalige nieuwsbrief organiseerde bleek dat zo’n 70% ervan huurders zijn en 30% eigenaars. Zeer opvallend in deze steekproef was ook dat 85% van de respondenten verklaren de energieprestatie van hun woning niet te kennen.

Welke gevolgen hebben stijgende energieprijzen voor huurders?

Nochtans is de energiezuinigheid van een woning een heel belangrijke factor voor het totale woonbudget. Vastgoedgroep Dewaele kwam in een rondvraag bij 2.500 verhuringen en 2.000 verkopen tot de weinig verrassende conclusie dat het energieverbruik in bestaande huizen en appartementen een stuk hoger ligt dan in nieuwbouwpanden. Naarmate de verkoopprijs van de panden hoger oploopt, stijgt ook de energie-efficiëntie. Toch merkt Dewaele op dat voor de kopers van woningen en appartementen de energiezuinigheid een minder belangrijke factor is dan de ligging en de woonoppervlakte.

Huurders houden volgens de bevraging van Dewaele dan ook veel meer dan kopers rekening met de factor energiezuinigheid. Dat is geen toeval, want op de huurmarkt geldt meer dan ooit de regel ‘hoe hoger de huurprijs, hoe energiezuiniger het pand’. Wie een woning voor 500 euro per maand of minder huurt, krijgt daarvoor een pand met een gemiddelde energiescore van 525 kWh/m². Voor appartementen uit dezelfde prijsklasse ligt de energiescore op 325 kWh/m². Wie maandelijks 200 euro méér huurgeld betaalt – 700 euro dus – kan echter al 30 tot zelfs 40 procent meer besparen in zijn energiefactuur.

 
Huurders beseffen volgens het de bevraging van Dewaele zeer goed dat een hogere huurprijs vaak ook wordt gecompenseerd door een lagere energiefactuur. De private huurmarkt houdt in ieder geval wel almaar meer rekening met de energiescore van een pand. Liever een klein energie-efficiënt appartement dan een grote woning die energie vreet, zo luidt de redenering van een almaar grotere groep huurders.   
Ook voor verhuurders is dit belangrijk om weten. Wie in zijn huurpand investeert, weet immers dat het sneller verhuurd raakt en kan een betere huurprijs vragen.  

Dat huurders zoveel belang hechten aan energiezuinigheid is volgens
José Garcia, de secretaris-generaal van de huurdersbond, niet onlogisch. Want in de overgrote meerderheid van de gevallen betalen ze via het provisiesysteem “aanvullende lasten” bovenop de huurprijs. Op het einde van het jaar wordt berekend hoeveel ze dan nog zullen moeten bijbetalen als de energieprijzen zijn gestegen, zoals nu het geval is. Volgens de huurdersbond genieten slechts zowat 10% van alle de huurders in het land van een forfaitair systeem. Dat betekent dat ze ongeacht de hoogte van de energieprijzen maandelijks hetzelfde bedrag betalen. Met andere woorden: zo’n 90% van de huurders in ons land zullen de hogere energieprijzen ook in hun portemonnee voelen. 

Geert Degrande

Dit artikel delen

Suggesties voor u