Woonkwaliteit in Vlaanderen

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
26 januari 2021

Aan welke woonkwaliteitsnormen voldoet een leefbare woning?

Sommige woningen in Vlaanderen bevinden zich in een schrijnende toestand. Daarom heeft de Vlaamse regering beslist om de geldende kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen en kamers uit te breiden en aan te passen. De nieuwe normen voor leefbare woningen om de woonkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren gaan in vanaf 1 januari 2013

woonkwaliteit

Wie bepaalt de woonkwaliteitsnormen?

De Vlaamse Wooncode en het Kamerdecreet bepalen aan welke minimale woonkwaliteitsnormen een woning en kamer in Vlaanderen moet voldoen.

Een woning of kamer wordt steeds gecontroleerd via een technisch verslag. Dat is een controlelijst voor onderzoekers van de gemeente, Wonen-Vlaanderen en de Wooninspectie wanneer zij controles op woonkwaliteit uitvoeren. 

Wat wordt er gecontroleerd om de woonkwaliteit te bepalen?

Tijdens een controle van de woonkwaliteit van een kamer of woning, worden de volgende aspecten onderzocht:

  • Zijn het dak, de buitenmuren, de dragende binnenmuren en de draagvloeren voldoende stevig en stabiel?
  • Zijn de technische installaties (elektriciteits- en de gas- of stookolie-installatie) voldoende veilig?
  • Is er een risico op CO-vergiftiging?
  • Is er vochtschade?
  • Zijn de ramen en deuren in goede staat of vertonen ze houtrot, corrosie of andere gebreken?
  • Zijn de wanden en vloeren naar behoren afgewerkt?
  • Is de woning of kamer veilig toegankelijk?
  • Zijn de bad-, keuken- en toiletfunctie(s) vakkundig geĂŻnstalleerd en functioneren ze naar behoren?
  • Kan de woning of de kamer voldoende verlicht en verlucht worden?
  • Voldoet de woning of kamer aan de minimale oppervlakte- en hoogtenormen (minstens 18m2 voor een woning)?

Als een kamer beoordeeld wordt, zullen ook de gemeenschappelijke toiletten, keukens, en kamers gecontroleerd worden.

Voor elk gebrek dat vastgesteld wordt, krijgt de woning of kamer een strafpunt. Vanaf 15 strafpunten is de woning of kamer ongeschikt. Is er een veiligheids- en/of gezondheidsrisico? Dan is de woning of kamer ongeschikt en onbewoonbaar. 

Dit artikel delen

Suggesties voor u