Stijgende huizenprijzen: enkel wat koorts of toch een zeepbel?

Geschreven door Logic-Immo.be
7 september 2021

Enkele weken geleden publiceerde de zakenkrant Financial Times een studie over de evolutie van de vastgoedmarkt in de 40 rijkste landen van de OESO (Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling). De cijfers die daarbij naar voor kwamen zijn behoorlijk spectaculair.

In het eerste kwartaal van dit jaar stegen de vastgoedprijzen in die landen gemiddeld met 9,4%, het sterkste stijgingscijfer van de laatste 30 jaar. Volgens de krant is er sprake van vastgoedkoorts, maar nog niet van een echte zeepbel. 

De voornaamste redenen voor de vastgoedkoorts hebben te maken met het feit dat er momenteel zowat overal enorm veel geld in omloop is. De centrale banken waren eigenlijk al vóór de coronacrisis massaal geld in de economie aan het pompen en zijn dat sindsdien nog meer gaan doen. Bovendien is de rente extreem laag, hebben veel burgers tijdens de lockdowns geld gespaard dat ze anders uitgaven in de horeca en aan reizen en zijn ze ook als gevolg van de lockdowns op zoek naar woningen met meer ruimte – onder meer om thuis te kunnen werken – en groen.

Volgens de krant leidt één en ander tot een aantal niet te ontkennen problemen. Het grootste is dat de vastgoedprijzen momenteel veel sneller stijgen dan de inkomens van de gezinnen en dat dit eigenlijk de koopkracht om vastgoed te kopen, die ontstaan was door de rentedaling, teniet doet. Daardoor is betaalbaar wonen in toenemende mate een probleem aan het worden, zeker voor jonge starters.

Dat doet volgens de Financial Times ook toenemende ongelijkheid ontstaan tussen vastgoedeigenaars die zich via een verhuur van enkele eigendommen kunnen verrijken en diegenen die zich geen vastgoed kunnen veroorloven en zich daardoor uitgesloten voelen. Dat doet de sociale spanningen ook toenemen.

De krant haalt er evenwel David Slater, de chief economist van de universiteit van Oxford bij, om tot de conclusie te komen dat er ondanks de behoorlijk forse stijging van de vastgoedprijzen geen sprake is van een vastgoedzeepbel.  Slater geeft immers aan dat het bij het bekijken van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt altijd belangrijk blijft om naar de lange termijn te kijken. En wie dat doet, zo concludeert hij, stelt vast dat we weliswaar één van de belangrijkste bloeiperiodes van het vastgoed sinds 1900 meemaken, maar dat de overwaardering van het vastgoed, rekening houdend met de langetermijntrends, beperkt blijft tot zowat 10%. Met andere woorden: er is geen sprake van een zeepbel, zoals deze die ontstond ten tijde van de subprimecrisis in de Verenigde Staten en vastgoed blijft voor investeerders nog altijd een zeer interessant alternatief.

En gezien het vele geld dat beschikbaar is bij een bepaalde doelgroep, ziet het ernaar uit dat de vlotte verkoop van zowel bestaande woningen en appartementen als van nieuwbouw nog een tijdje op peil kan blijven. De meest waarschijnlijke trigger voor prijsdalingen op de woningmarkt zou een rentestijging zijn. Maar die lijkt er voorlopig niet aan te komen. In ons land zijn zijn alle specialisten het er dan ook over eens dat de evenwichtige dynamiek op de vastgoedmarkt zal blijven aanhouden. 

Dit artikel delen

Suggesties voor u