Bestaat het 3-6-9-contract nog?

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
12 januari 2021

Huurovereenkomsten van korte en lange duur

Denk je bij het woord ‘huurcontract’ ook meteen aan de cijfers 3, 6 en 9? Je bent niet alleen. Het 3-6-9-huurcontract is bijzonder goed ingeburgerd. En dat terwijl de huurwetgeving de laatste jaren juist níét stilstond. Bestaat het 3-6-9-contract nog? Het antwoord: ja en nee. Lees hier hoe de vork in de steel zit als je een huis of appartement huurt.

lease contract met een sleutel

Huurovereenkomst van korte duur

In de huidige huurwetgeving is sprake van twee soorten huurovereenkomsten. Ten eerste is er de huurovereenkomst van korte duur. Die heeft een duur van drie jaar of minder. Een contract van korte duur mag níét vervroegd beëindigd worden – door geen van beide partijen – tenzij zij hierover een clausule hebben opgenomen in het contract of als beide partijen hiermee akkoord gaan.

Een overeenkomst van korte duur kan slechts één keer verlengd worden, wat schriftelijk moet gebeuren en onder dezelfde voorwaarden als het oude contract. Ook de huurprijs blijft in dat geval dus ongewijzigd.

Het 3-6-9-contract of de huurovereenkomst van lange duur

Ten tweede is er de huurovereenkomst van lange duur. Een overeenkomst van meer dan drie jaar valt onder de categorie ‘lange duur’ en wordt automatisch beschouwd als een overeenkomst van negen jaar. Dit is wat men in de volksmond het 3-6-9-contract noemt. 3-6-9 omdat zo’n contract standaard negen jaar loopt in drie etappes van drie jaar. Deze getallen komen terug in de regelgeving over wanneer het contract opgezegd kan worden:

  • De verhuurder mag het contract vervroegd beëindigen als hij er zelf in gaat wonen. Als hij grote verbouwingen wil uitvoeren, mag dat ook, maar dan enkel aan het einde van een driejarige periode. Is er geen geldige reden om het contract vroegtijdig te beëindigen, dan moet de verhuurder de huurder vergoeden met negen maanden huur (aan het einde van de eerste driejarige periode) of zes maanden huur (na zes jaar).
  • De huurder kan het contract vervroegd stopzetten. Gedurende het eerste jaar is hij de huurder drie maanden huur verschuldigd, tijdens het tweede twee maanden huur en tijdens het derde drie maanden huur. Na drie jaar vervalt de opzegvergoeding, maar blijft de opzegtermijn van drie maanden gelden.
Dit artikel delen

Suggesties voor u