De huurovereenkomst voor studenten in Brussel en Wallonië

Geschreven door Logic-Immo.be
12 januari 2021

Door de zesde staatshervorming is de huurwet een regionale bevoegdheid geworden. Brussel en Wallonië hebben daarvan gebruikgemaakt om een model voor een huurovereenkomst voor studenten uit te werken. Zit jij op kot in Brussel of in een Waalse studentenstad? Ontdek dan de regels die sinds dit academiejaar gelden voor het huren van een studentenkamer.

studenten in zijn appartement

De nieuwe huurovereenkomst voor studenten

Leuven en Gent zijn de bekendste studentensteden van ons land, maar sommige studenten trekken ook naar Brussel of gaan zelfs een opleiding volgen in een stad in Wallonië. In die laatste twee regio’s zul je merken dat er sinds kort gewerkt wordt met een modelcontract.

Dat contract heeft in principe een duur van twaalf maanden, waarna het verlengbaar is. Ook een kortere duur – tien maanden bijvoorbeeld – is mogelijk. Let wel: voor het verbreken van de huurovereenkomst zijn er verschillen tussen het Brusselse en het Waalse modelcontract. In Brussel moet je het contract namelijk twee maanden op voorhand opzeggen, maar ben je geen schadevergoeding verschuldigd. In Wallonië geldt dezelfde termijn, maar moet de student een opzegvergoeding van drie maanden huurgeld betalen, tenzij hij of zij een geldige reden heeft voor het opzeggen van het contract (bijvoorbeeld een weigering van inschrijving).

Download de modelcontracten

De modelcontracten vind je als pdf-document op de officiële sites van het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Klassiek huurcontract blijft mogelijk

Ook als student kun je nog altijd een klassieke huurovereenkomst afsluiten. Omdat een ‘kot’ in de regel wordt beschouwd als een tweede verblijfplaats, moet je er in sommige gemeenten een belasting op betalen. Voor studenten is die wel lager dan voor andere huurders.

Het is ook mogelijk om je te domiciliëren in je kot, maar houd dan wel rekening met de fiscale gevolgen. Je bent dan onder meer niet langer ten laste van je ouders.

Dit artikel delen

Suggesties voor u