De indexatie van de huurprijzen

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
19 januari 2021

Indexatie berekenen, zo doe je dat…

Elk jaar kunnen de huurprijzen worden aangepast aan de kosten van het levensonderhoud. Deze aanpassing van de prijzen gebeurt een keer per jaar, op de datum van de ingang van het huurcontract.

rekening van de belastingen

Wat zijn de regels rond de indexatie van huurprijzen?

Een indexatie gebeurt nooit automatisch. De verhuurder moet de huurder hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Sinds 31 mei 1997 is indexering toegelaten voor alle schriftelijke huurcontracten, behalve wanneer het contract die expliciet uitsluit.

Wanneer de verhuurder de huurder laattijdig verwittigt, zal de indexering enkel toegepast worden op de drie maanden die aan de maand van de schriftelijke melding voorafgaan, zodat de huurder nooit grote achterstallen moet betalen.

Weigert de huurder om de meerprijs te betalen, dan heeft de verhuurder een jaar tijd om een rechtsvordering op te starten.

Indexatie berekenen

De indexatie van de huurprijzen wordt sinds 1994 berekend op basis van schommelingen van de gezondheidsindex.

De geĂŻndexeerde huurprijs bereken je met volgende formule:

(Basishuurprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer.

  • De basishuurprijs is het bedrag dat werd vastgelegd in de huurovereenkomst. De kosten en lasten die de huurder maandelijks betaalt zijn hierbij niet inbegrepen.
  • Het nieuwe indexcijfer is de gezondheidsindex van de maand die aan de verjaardag van het huurcontract voorafgaat.
  • De aanvangsindex is de gezondheidsindex van de maand die aan de ondertekening van het huurcontract voorafgaat.
  • De verschillende indexcijfers vind je op de website van de FOD Economie. 
Dit artikel delen

Suggesties voor u