“Huisdieren niet toegelaten” – mag dat?

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
17 februari 2021

Kan een huurcontract gezelschapsdieren verbieden?

Je ziet het in steeds meer huurcontracten staan: “Huisdieren niet toegestaan”. Maar kan een verhuurder je wel verbieden om een hond, kat of ander al dan niet snoezig huisdier in huis te halen?

huisdieren niet toegelaten

Vruchteloze zoektocht

Tot meer dan de helft van de kandidaat-huurders met huisdieren zouden problemen ondervinden om een huurwoning te vinden. Vooral grote honden zijn een struikelblok voor heel wat verhuurders. Het leidt vaak tot schrijnende toestanden waarbij kandidaat-huurders maandenlang vruchteloos op zoek zijn naar een onderkomen.

De vraag stelt zich dan ook of een verbod op huisdieren in een huurcontract juridisch wel geldig is. En wat zijn de gevolgen als je zo’n verbod negeert en tóch een huisdier in je huurhuis of -appartement houdt?

Recht op privé-leven

Er bestaat geen wet die een huurder uitdrukkelijk het recht geeft om huisdieren te houden. Toch kan je het houden van huisdieren zien als een onderdeel van het recht op privéleven, gezinsleven en woonplaats, zoals dat bepaald wordt in artikel 8 van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens (EVRM).

Anderzijds is het ook mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, in te grijpen op dit recht om zo de bescherming van de rechten en vrijheden van andere burgers te garanderen. Ook de Belgische Grondwet bepaalt dat de wetgever kan ingrijpen in het recht op een privé-leven.

De clausule ‘Huisdieren niet toegelaten’

Het blijft wel de vraag of de clausule ‘Huisdieren niet toegelaten’ mogelijk is in een private huurovereenkomst. Als beide partijen zich in die regeling kunnen vinden, is er uiteraard geen probleem. Maar ook als de huurder het verbod overtreedt, zal dat doorgaans niet beschouwd worden als een ernstige contractuele fout, net omwille van het fundamentele recht op een privéleven.

Als de huisdieren geen overlast of schade veroorzaken, is het verbod dus niet geldig. Uiteraard liggen de kaarten anders als de huisdieren wél voor overlast en/of schade zorgen. In dat geval kan een rechtbank verschillende sancties opleggen zoals:

  • bindende voorwaarden (bijvoorbeeld: de verplichting om uitwerpselen te verwijderen)
  • de verwijdering van de dieren uit de huurwoning
  • de ontbinding van de huurovereenkomst (uitzonderlijk) 
Dit artikel delen

Suggesties voor u