Huurders die hun huur niet betalen: wat zijn de remedies?

Geschreven door Logic-Immo.be
21 januari 2021

Een fenomeen in wording

In Frankrijk heeft het fenomeen dat mensen hun huur niet betalen, zich over heel het land verspreid. Enerzijds vragen verhuurders meer en meer garanties vooraleer ze hun pand verhuren om zich  zo tegen slechte betalers te wapenen. En anderzijds hebben huurders meer en meer problemen om nog een woning te vinden. In België is de situatie nog niet even problematisch als in Frankrijk, ook al bestaat het probleem dat mensen hun huur niet betalen wel. En in het licht van de huidige economische context dreigt het probleem uit te deinen. Wat moet je doen als mensen hun huur niet betalen?

rechten van een huurder en eigenaar

Waarborg bij de ondertekening van een huurcontract

In België betaalt de huurder bij het ondertekenen van het huurcontract een waarborg aan de verhuurder. Zo kan hij een geldsom vragen die overeenkomt met het tarief van drie maanden huur. De verhuurder kan ook andere garanties vragen zoals een kopie van je loonbrief, je arbeidsovereenkomst of de handtekening van iemand die borg staat ingeval er iets misloopt. Het is aan de huurder en de eigenaar om een akkoord te vinden over de waarborg. Vergeet niet dat de overeenkomst altijd op papier moet staan. 

Wat doen wanneer mensen hun huur niet betalen?

Als je huurder niet betaalt, neem dan contact met hem op om de reden(en) te kennen. Wanneer hij geen gepast antwoord geeft, kan je hem een aangetekende brief sturen (eventueel opgesteld door een advocaat). Stel dat je niet tot een vergelijk komt ; dan moet je een beroep doen op de vrederechter. Zonder zijn oordeel kan je een huurder nooit uit de woning zetten en kan je hem ook niet dwingen om eender welk bedrag te betalen. Personen uit je woning zetten omdat ze hun huur niet betalen, is een procedure die moeizaam en traag verloopt.

Verzekering tegen personen die hun huur niet betalen

Omdat mensen hoe langer hoe meer hun huur niet betalen, hebben verzekeringsmaatschappijen een product gelanceerd om verhuurders tegen wanbetaling te beschermen. Verzekeringsmaatschappijen vergoeden niet alleen de onbetaalde huursom, maar bieden ook een juridische bescherming bij een geschil. Verder hebben ze ook een dienst waarop je een beroep kan doen voor onderhoud en herstellingen. Voor dit soort verzekering betaal je een premie van ongeveer 3,5 à 5% van de maandelijkse huur in functie van de formule die je bij de verzekeringsmaatschappij kiest. 

Dit artikel delen

Suggesties voor u