Wat is het huurgarantiefonds?

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
26 januari 2021

Huurgarantiefonds beschermt huurder en verhuurder

Begin dit jaar richtte de Vlaamse regering in samenspraak met de huurdersbonden en het Algemeen Eigenaarssyndicaat een huurgarantiefonds op. Dat fonds zou dit jaar nog operationeel worden. Het is de bedoeling dat het huurgarantiefonds tussenkomt als de huurder de verhuurder niet kan betalen.

verkopen een onroerend goed voor het juiste prijs

Wat is het huurgarantiefonds?

Het huurgarantiefonds biedt een bescherming voor zowel de huurder als de verhuurder. Verhuurders zijn beschermd tegen wanbetalingen, terwijl huurders beschermd worden tegen een onmiddellijke uitzitting als hij door omstandigheden zijn huur niet kan betalen.

Momenteel is het namelijk zo dat een verhuurder een huurder die niet betaalt, niet zomaar uit de gehuurde woning kan zetten. Een verhuurder moet in dat geval een procedure starten bij de vrederechter om een uitzetting te bekomen. Wil de verhuurder naast een uitzetting van de huurder ook achterstallige huur krijgen, moet de er een ontbinding van de huurovereenkomst aangevraagd worden bij de vrederechter. Achterstallige huur kan enkel gecompenseerd worden met de huurwaarborg als er sprake van schade is. Dankzij het huurgarantiefonds kunnen verhuurders het volledige huurbedrag krijgen, ook al kan de huurder (tijdelijk) niet betalen. Op die manier zijn ze beschermd tegen wanbetaling.

Huurders zijn op hun beurt beschermd tegen een onmiddellijke uitzetting. Als de huurder immers door bepaalde omstandigheden, zoals ziekte, werkloosheid, etc. zijn huur niet kan betalen, zal het huurgarantiefonds het verschil bijpassen.

De voorwaarden van het huurgarantiefonds

Uiteraard komt de bescherming van het huurgarantiefonds niet zonder voorwaarden. De verhuurders kunnen per huurcontract 75 euro in het fonds storten, in ruil voor een tussenkomst bij wanbetaling. Voorlopig is deze storting niet verplicht, maar zijn er wel plannen om het verplicht te maken.

De huurder moet in ruil voor de bescherming tegen onmiddellijke uitzetting een schuldafbetalingsplan aanvaarden dat door de vrederechter opgelegd wordt.

Waarom een huurgarantiefonds?

Het initiatief voor het huurgarantiefonds is er gekomen omdat steeds meer huurders uit hun huis gezet werden wegens wanbetalingen. Door de financiĂ«le crisis zijn immers veel mensen hun job verloren en is alles duurder geworden. Bovendien zijn de huurprijzen in het onderste segment van de huurmarkt gestegen, omdat veel verhuurders een eventuele wanbetaling al doorrekenen in de prijs. 

Dit artikel delen

Suggesties voor u