Een beschermd monument kopen ?

Geschreven door Logic-Immo.be
12 februari 2021

Zomaar restaureren of verbouwen kan niet

Liefde op het eerste gezicht met een gebouw, het bestaat. Maar wat als het herenhuis, boerderijtje of de pastorie waarop je je oog hebt laten vallen een beschermd monument is? Dan kun je er niet zomaar je gang mee gaan. Er zijn een aantal verplichtingen waarmee je rekening moet houden.

beschermd monument

Raadpleeg het register

Of het pand dat je wil kopen al dan niet een beschermd monument is, kom je snel genoeg te weten. Voor elke gemeente houdt het Bestuur Monumenten en Landschappen (BML) een register bij van beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten. Een afschrift daarvan vind je bij je gemeente- of provinciebestuur.

Koop je een goed dat opgenomen is op een ontwerp van lijst (of in een beschermingsbesluit), dan word je daar via een aangetekende brief van op de hoogte gebracht. Het is jouw verantwoordelijkheid om ook de bewoners van het pand (huurders bijvoorbeeld) daarover in te lichten.

Niet slopen of verbouwen

In de regel is het verboden om verbouwingswerken uit te voeren aan een beschermd monument. Je mag dus niet raken aan het uitzicht van het pand. Ook binnen mag je geen ingrijpende renovaties uitvoeren: trappen, binnenmuren en schoorsteenmantels moet je allemaal onaangeroerd laten. Enkel in specifieke gevallen is kun je van deze regel afwijken.

Een volledige sloop van een beschermd monument is hoe dan ook helemaal uit den boze.

Verplicht om het beschermd monument te handhaven

Om te verhinderen dat waardevol patrimonium in verval raakt, ben je als eigenaar van een beschermd monument wel verplicht om onderhoudswerken uit te voeren. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • gebroken ruiten vervangen
  • schade aan het dak herstellen
  • lekken dichten
  • dakgoten reinigen

Voor elk van deze werken heb je een schriftelijke vergunning nodig. Voor welbepaalde beschermde monumenten, zoals een wind- of watermolen, zijn er nog heel wat bijkomende voorschriften.

Recht op een premie

Gelukkig is er ook goed nieuws: tegenover al die verplichtingen staat er een erfgoedpremie van maximaal 25.000 euro. Op de site van het Agentschap Onroerend Erfgoed staan de verschillende procedures om deze premie aan te vragen stap voor stap uitgelegd.

Daarnaast zijn de kosten voor een beschermd monument dat je niet verhuurt ook gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar.

Dit artikel delen

Suggesties voor u