Een huis kopen – Hoe bepaal je je budget?

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
7 januari 2021

Behoed u voor extra kosten!

Bent u van plan uw eerste huis te kopen? Geweldig idee! Investeren in een eigen stekje is altijd een slimme keuze. Maar voor u alle huizenadvertenties begint door te nemen, moet u zeker uw rekening maken! Om de prijs te bepalen die u kunt betalen voor de aankoop van een huis, hou rekening met drie criteria: uw leencapaciteit, de prijs van het goed en de bijkomende kosten.

hypothécaire lening
een koppel bepaal op een budget

Leencapaciteit

Om uw leencapaciteit te bepalen, dient u uw budget op te stellen, aan de hand van:

– uw inkomsten:

  • persoonlijke inkomsten + die van je partner
  • inkomsten van een eventuele belegging of verhuur
  • kinderbijslag

– uw uitgaven:

  • voeding
  • verplaatsingsonkosten
  • eventueel sparen
  • kosten voor dagopvang/kinderdagverblijven
  • uitstaande leningen,…

Het bedrag dat overblijft van de inkomsten na aftrek van de uitgaven is het bedrag dat u maandelijks kunt besteden.

De meeste banken of kredietinstellingen menen dat het afbetalingsbedrag niet hoger mag liggen dan één derde van uw inkomsten.

De kosten bij aankoop van een woning

De aankoopprijs van de woning is natuurlijk belangrijk,  maar vergeet ook niet dat u op dit bedrag ook nog bijkomende kosten zult moeten betalen.

Registratierechten

Elk Gewest beschikt over fiscale autonomie. De kosten voor de registratierechten zijn dus verschillend in Brussel, Wallonië of Vlaanderen. Registratierechten in het Vlaams Gewest In Vlaanderen werden de registratierechten teruggebracht tot 10% voor alle kopers. Bovendien: als het kadastraal inkomen van het goed lager ligt dan 745 euro, dient u slechts 5% registratierechten te betalen. In geval het uw eerste aankoop betreft heeft u recht op een vermindering van 15.000 euro op voorwaarde dat het onroerend goed uw hoofdverblijfplaats is. Als het niet uw eerste huis is, kunt u profiteren van de overdraagbaarheid van de registratierechten, op voorwaarde dat de twee onroerende goederen in het Vlaams Gewest gelegen zijn.
Registratierechten in het Waals Gewest In Wallonië liggen de registratierechten vast op 12,5%. In bepaalde gevallen kan dit percentage verlaagd worden tot 6%. Registratierechten in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest In Brussel bedragen de registratierechten 12,5%. Het verlaagde percentage werd afgeschaft. Echter, indien het uw eerste goed is dat u koopt, en als u zich engageert om ten minste twee jaar in het gebouw te blijven wonen, kunt u een tegemoetkoming bekomen van 60.000 euro. Deze toelage wordt verhoogt tot 75.000 euro in bepaalde zones, zoals voor huizen die gebouwd zijn in RVOHT-zones: Ruimten met Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie.

Notariskosten

De honoraria van de notaris zijn vastgelegd per Koninklijk Besluit en worden berekend als een percentage van de aankoopprijs. Sinds 2012 moet er op de notariskosten  BTW worden betaald ten belope van 21%.

Juridische kosten

Dit zijn de kosten die verbonden zijn aan de administratieve onderzoeken verricht door de notaris in het kader van het opstellen van de koopakte. De kosten zijn afhankelijk van de specifieke kenmerken van elke verkoop (aantal verkopers, de gemeente waarin het goed gelegen is, enz….) Reken op 600 tot 1.000 euro.

Inschrijvingsbedrag hypotheek

Het inschrijvingsbedrag van de hypotheek is verplicht te betalen als u een hypotheek neemt. Dit percentage ligt vast op 0,30%.

Dit artikel delen

Suggesties voor u