Een woonverzekering kiezen

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
11 maart 2021

Waarop moet je letten?

Dé belangrijkste verzekering die je als eigenaar van een huis of appartement afsluit, is zonder twijfel de woonverzekering. Zo’n verzekering is in de regel bijzonder ruim en dekt, afhankelijk van de polis, tal van uiteenlopende risico’s. Een woordje uitleg.

assurance

Ruimer dan een brandverzekering

Hoewel heel wat mensen nog altijd de term ‘brandverzekering’ gebruiken, dekt die vandaag de lading niet meer. Een woningverzekering biedt namelijk niet alleen bescherming tegen schade door brand; maar dekt ook andere vormen van schade aan je woning en je inboedel.

Een woonverzekering omvat meestal drie luiken: een basisdekking, aanvullende dekkingen en optionele dekkingen.

  • De basisdekking: dit zijn de schadegevallen die elke woonverzekering verplicht dekt. Het gaat onder meer om schade door brand, explosies en implosies, maar bijvoorbeeld ook om rook- en roetschade, waterschade, schade door natuurrampen, schade door dieren, door terrorisme, …
  • De aanvullende dekkingen: hebben betrekking op de bijkomende kosten die bij een schadegeval komen kijken. Het gaat onder meer om expertisekosten, kosten voor het ruimen van puin, de tijdelijke opslag van goederen, …
  • Optionele dekkingen: dit zijn zelf te kiezen extra dekkingen, zoals een diefstalverzekering of een dekking voor telefoonkosten en administratieve kosten bij een schadegeval.

Verplicht of niet?

In tegenstelling tot wat je zou verwachten, ben je als eigenaar niet verplicht om een woningverzekering af te sluiten. Toch neemt in België zo’n 95 procent van alle woningeigenaars er een. Er zijn dan ook heel wat kredietverstrekkers die het afsluiten van een woningverzekering als noodzakelijke voorwaarde stellen om je een hypothecaire lening toe te kennen.

Wel ben je sinds 2010 verplicht om je te verzekeren tegen lichamelijke schade aan derden door een brand of explosie in je woning. Die dekking kun je ofwel laten opnemen in je familiale verzekering ofwel in een woningverzekering.

Daarnaast ben je sinds dit jaar ook verplicht om een woningverzekering af te sluiten als je in Vlaanderen een woning huurt of verhuurt. Interessant: als verhuurder kun je bij je verzekeraar kiezen voor de optie afstand van verhaal. In dat geval zal je verzekeraar zich bij een schadegeval niet eerst wenden tot (de verzekeraar van) de huurder. Dat geeft je als eigenaar een grotere zekerheid dat je de schade vergoed zult zien. Toch blijft het cruciaal om je huurder erop te wijzen dat ook hij een eigen woningverzekering moet afsluiten.

Een woonverzekering kiezen

Zoals we al zeiden, kan een woonverzekering heel wat verschillende dekkingen omvatten. Het aanbod varieert dan ook sterk. Ga bij de keuze van een woonverzekering altijd uit van jouw specifieke noden en risico’s.

Uiteraard brengen extra dekkingen ook een hoger prijskaartje met zich mee. Maar dat is niet het enige dat de prijs van een woonverzekering bepaalt. Veel hangt ook van de waarde van je huis of appartement. Daarnaast verhogen grotere risico’s (veel hout in huis, een garage, …) de premie eveneens. Om die te bepalen zal je verzekeraar je een vragenlijst voorleggen. Het is belangrijk om die correct in te vullen, zodat bij schade je woning tot haar oorspronkelijke staat kan worden hersteld.

Ten slotte nog dit: als je woning volledig verwoest werd en je ze helemaal wilt heropbouwen, dan zul je geconfronteerd worden met veel hogere kosten dan bij de oorspronkelijke bouw. Daarom is het als eigenaar cruciaal om een woonverzekering af te sluiten die een dekking in nieuwwaarde (het totaalbedrag voor de heropbouw) voorziet.

Dit artikel delen

Suggesties voor u