Een woordje uitleg over zonevreemde woningen

Geschreven door Logic-Immo.be
11 maart 2021

Wat is zonevreemd?

Een woning of een bedrijf is ‘zonevreemd’ wanneer het in de ‘verkeerde’ zone ligt. Met andere woorden: wanneer je huis in een recreatiegebied ligt, en niet in een woongebied, is het zonevreemd. Een fabriek in landbouwgebied of een winkel in industriegebied zijn andere voorbeelden van zonevreemde gebouwen. Wat betekent dat nu voor jou, de eigenaar van zo’n zonevreemde woning? Is je woning legaal? Mag je ze verbouwen?

Zonevreemd

Zonevreemd maar legaal: vergunning

Volgens de Vlaamse overheid is een zonevreemde constructie “legaal als ze vergund is of ‘vergund geacht wordt’”. Hoe weet je dat je woning vergund is? Dat kun je navragen bij de stad of gemeente, die de vergunning en het bouwplan bewaart. Als de bestaande toestand van het huis overeenstemt met de toestand op het vergunde plan, is het gebouw vergund. Kleine afwijkingen betekenen dat de woning ‘hoofdzakelijk vergund’ is. Grote afwijkingen zijn uiteraard uit den boze.

Het is mogelijk om een onvergunde woning te laten regulariseren. Of je zo’n vergunning krijgt, hangt af van de geldende stedenbouwkundige voorschriften en de afweging van goede ruimtelijke ordening. Bij de verkoop van een woning, spreek je het best af wie de regularisatievergunning aanvraagt en wie de kosten draagt.

Een zonevreemde woning verbouwen

Een zonevreemde maar vergunde woning kun je wel degelijk verbouwen, zodat de woning het nodige wooncomfort blijft bieden. Er zijn een aantal kleine werken en ingrepen die je zonder nieuwe stedenbouwkundige vergunning kunt verrichten, zoals kapotte dakpannen vervangen, het pleisterwerk vernieuwen, parket leggen, een badkamer plaatsen …

Verbouwingen, uitbreidingen en werken die betrekking hebben op de stabiliteit van de woning vergen daarentegen wél een stedenbouwkundige vergunning. Je kunt een vergunning aanvragen bij de gemeente. Het college van burgemeester en schepenen kan je een vergunning verlenen als de bestaande woning vergund is. Verkrotte gebouwen komen niet in aanmerking.

Verbouwen en uitbreiden zijn niet toegelaten in ‘ruimtelijk kwetsbare gebieden’. Lees hier meer over de verbouwing van zonevreemde woningen.

Dit artikel delen

Suggesties voor u