Hoe maakt u als kandidaat-huurder van uw bezoek aan de woning of het appartement een succes? 

Remy Bersipont
Geschreven door Remy Bersipont
15 januari 2023

Als u een woonst wilt huren, moet u onvermijdelijk afspreken met de vastgoedmakelaar of de eigenaar zelf. Hoe pakt u dat eerste contact best aan?  Waarop moet u letten ?  Hoe zorgt u ervoor dat u het meest kans hebt om straks een huurcontract te mogen ondertekenen?

Eigenaars die hun woning of appartement willen verhuren, willen in de eerste plaats betrouwbare huurders, die hen vertrouwen inboezemen. Mits een goede voorbereiding kunt u hen al van bij het eerste contact van die kwaliteiten overtuigen.    

1. Wees stipt op tijd of laat weten dat u later zult zijn

De voorbereiding van een bezoek aan wat uw mogelijke thuis kan worden, is het halve werk. Bereid het goed voor en vertrek ruimschoots op tijd. Mocht u toch vertraging hebben, laat dan weten hoeveel later u zult zijn. De eigenaar zal deze vorm van beleefdheid zeker appreciëren.  En let bij een rechtstreeks geschreven contact met de eigenaar ook op de spelling van uw woorden.   Uw mogelijke huisbaas heeft u nog nooit gezien en u hebt maar één kans om een eerste goede indruk te maken. Laat u dus van uw beste kant zien. 

2. Stel tijdens het bezoek op een kalme manier uw  vragen

Toon u niet overhaast en snijd op een rustige manier de belangrijkste vragen aan zoals :  

  •   Wat is het juiste bedrag van de huurlasten?  
  • Gaat het om forfaitaire of reële kosten ? 
  • Welke meubels laat de vorige huurder achter?  
  • Vanaf wanneer is de woning of het appartement beschikbaar?  

Eén en ander zal u niet alleen in staat stellen om te zien of het pand beantwoordt  aan de criteria die u hebt vooropgesteld, u zult door het stellen van die vragen ook een ernstige indruk maken. De verhuurder zal zo zien dat u echt interesse hebt en ook de juiste vragen stelt.   

3. Antwoord op een duidelijke manier en geef aan dat u een betrouwbare huurder bent 

De verhuur van een woning of appartement is ook een zaak van een ontmoeting tussen twee mensen. Natuurlijk  gaat het niet om een liefdesrelatie.    Maar toch moet het klikken tussen de eigenaar en de kandidaat-huurder.  Die laatste moet er zich van verzekeren dat de woning of het appartement beantwoordt aan zijn criteria, terwijl de huisbaas natuurlijk wil verhuren aan iemand die te vertrouwen is. Leg daarom uw kaarten op tafel: een stabiel inkomen en een goede kennis van wat in de buurt leeft. Laat ook niet na te vermelden dat u het huis of het appartement erg mooi vindt. Dat zal de eigenaar deugd den. 

4. Bereid uw dossier voor om het snel  te kunnen opsturen 

Stuur zo snel mogelijk het dossier door waarmee u bevestigt dat u belangstelling hebt om de woning of het appartement te huren. Wettelijk gezien bent u niet verplicht om daar uw loonfiche aan toe te voegen. Maar het is natuurlijk wel nuttig om de informatie mee te delen die bewijst dat u over voldoende  financiële capaciteit beschikt om tijdig uw huur te betalen. 

5. Deze zinnen spreekt u best niet uit tegenover een eigenaar die zijn woning of paartement wil verhuren  

Tot slot een kleine bloemlezing  van het slechtste wat u kunt zeggen als u voor de eerste keer een eigenaar ontmoet

  • Op de vraag hoe lang u al naar een huurwoning op zoek bent, antwoordt u best : “het is nogal ingewikkeld met mijn huidige huisbaas” 
  • “Hallo ik ben gekomen met de persoon die me zal helpen om de huur te betalen”   . Als uw huur inderdaad door iemand anders zal worden betaald, zegt u dat beter nadien maar niet bij het eerste contact. 
  • « Er is hier veel zonlicht. Dat is mooi meegenomen om elektriciteit uit te sparen en de kosten te verlichten.”  Ook al is dat een waarheid als een koe, u formuleert ze best niet zo, want dat kan de eigenaar doen denken dat u niet over voldoende middelen bechikt om de maandelijkse lasten te betalen. 
Dit artikel delen

Suggesties voor u